FloraHolland


Oud-burgemeester Fedde Jonkman brengt zomerbloemen-kwekers nader tot elkaar

FLORAHOLLAND (2 juli 2009) - Fedde Jonkman is benoemd tot voorzitter van de projectgroep zomerbloemen. Voornaamste opdracht voor de oud-burgemeester van Rijnsburg is het in goede banen leiden van de collectieve promotiecampagne voor 2010. In het verlengde daarvan moet hij ook het draagvlak onder die campagne verbreden en de samenwerking tussen de kwekers en veredelaars vergroten.

Begin juni kwam, na een aanloop van 6 maanden, het groene licht voor deze internationale promotiecampagne. De complexiteit zit 'm in het grote aantal soorten zomerbloemen (meer dan 120) en het feit dat de teelt over meer dan 1.500 grote en vooral kleine telers is verdeeld.

Fotoboeken en agenda's
Een meerderheid van de betrokken kwekers en veredelaars heeft intussen voldoende financiële garanties afgegeven om de voorbereidingen voor de campagne van start te laten gaan. Belangrijk element daarvan is het drukken van fotoboeken en agenda's. Daarmee worden bloemisten in 5 landen bewerkt en geïnspireerd om met een breder assortiment zomerbloemen te gaan werken.

Bruggenbouwer
Van de voorzitter wordt verlangd dat hij bruggen slaat tussen uiteenlopende belangen en tegelijk vaart houdt in het proces. Jonkman (68) kan bogen op ruime bestuurlijke ervaring. Hij was 11 jaar burgemeester van Rijnsburg en aansluitend 7 jaar burgemeester van Waddinxveen. Gedurende 5 jaar voorzitterschap van Greenport Duin- en Bollenstreek maakte hij kennis met vele aspecten van de sierteelt (bloemen, bollen, planten en het toerisme). De handelskant leerde hij kennen tijdens zijn adviseurschap bij de Stichting Lijnrijders.

Samenwerking
Daar adviseerde hij de afgelopen 3 jaar het bestuur over actuele kwesties als terugval op de Engelse markt, invoering van een collectief keurmerk, arbeidsmarktproblematiek en verdergaande professionalisering. Jonkman: "Lijnrijders zijn van nature individueel ingesteld. Maar om zulke overkoepelende kwesties aan te kunnen pakken is samenwerking vereist. En op dat vlak zijn belangrijke stappen gezet." De nieuwe voorzitter heeft hoge verwachtingen van de krachtenbundeling tussen de zomerbloemenkwekers. "Zoals oud-minister Winsemius al zei 'Samenwerken is de moeilijkste vorm van werken.' Maar als je er toe in staat bent, dan kun je heel veel voor elkaar krijgen."

Vroege vogels
De projectgroep bestaat in totaal uit 12 personen. Diverse kwekers en veredelaars zullen de totale zomerbloemen productgroep vertegenwoordigen. Linda van der Slot vertegenwoordigt Bloemenbureau Holland en Gerard Gardien doet dat voor FloraHolland. Op woensdag 1 juli om 07.00 uur 's morgens vergaderde de projectgroep voor het eerst met de nieuwe voorzitter, die na afloop een paar flinke bossen zomerbloemen overhandigd kreeg van Gardien en Van der Slot (zie foto).

Voor Jonkman was dit 'vroegertje' niet ongewoon. De man die o.a. ook nog voorzitter van de WMO adviesraad Katwijk en van het gewest Zuid-Holland van de Prof. Chr. Ouderenbond is, huldigt het credo 'pluk de dag'. 's zomers is hij even na zes uur 's morgens vaak al aan het joggen in en om zijn woonplaats Rijnsburg. Op dat tijdstip vindt hij de natuur op z'n mooist.