ABVAKABO FNV

Leden stemmen in met cao akkoord DLO

De meerderheid van de ABVAKABO FNV leden heeft `ja' gezegd tegen het akkoord voor de cao DLO. Als de leden van de andere bonden ook instemmen wordt het akkoord definitief. Dat betekent dat de salarissen per 1 juli 2009 structureel met 1,5% verhoogd worden. Daarnaast gelden nieuwe afspraken over thuis werken, prestatiebeloning en loopbaanbeleid voor onderzoekers.