TenneT


Op weg naar een betere dienstverlening

06-07-2009 In het najaar van 2008 heeft TenneT onder haar klanten een onderzoek gehouden naar de tevredenheid over de dienstverlening. De uitslag van het onderzoek stond in de vorige editie van de nieuwsbrief. Ook werd een tipje van de sluier opgelicht over de acties die TenneT onderneemt om haar klantfocus verder te verscherpen.

Duidelijk is dat TenneT niet van de ene op de andere dag een verbeterde klantfocus kan laten zien. Het is een langdurig traject waarin vele kleine stapjes de richting van het ideaalbeeld inzetten. Achter de schermen zijn wij volop bezig met verschillende verbeterprojecten. Een aantal van deze projecten is inmiddels afgerond, een aantal andere projecten kent een beduidend langere doorlooptijd. Hieronder vindt u een greep uit de vele projecten en verbeteracties die TenneT heeft ingezet.

Interne verbeteringen
Maandelijks publiceert de afdeling Klant en Marktontwikkeling een dashboard waarin de scores op de klantprocessen bij wordt gehouden. Deze geeft een statusoverzicht van o.a. het aansluit- en realisatieproces, het aantal klantvragen en klachten en het facturatie- en incassoproces. Zo monitoren wij voor u de status van de voortgang van o.a. doorlooptijden.

Externe verbeteringen
Een belangrijke externe verbetering is de communicatie. Wellicht heeft u gemerkt dat wij inmiddels pro-actiever met u communiceren. Onder meer door middel van de nieuwsbrief informeert TenneT u proactief over de voor u relevante informatie. De opmerking dat TenneT lang terughoudend is geweest en dan ineens met een stroom van informatie aankomt is duidelijk ontvangen. Een verbeterde communicatie wordt ook nagestreefd wanneer er (gepland of ongepland) een onderbreking in de stroomvoorziening ontstaat of dat een spanningsdip heeft plaatsgevonden. TenneT streeft er naar om binnen een paar dagen de oorzaak duidelijk te hebben en te publiceren op onze website, zodat u volledig op de hoogte bent en blijft van de kwaliteit van levering.

Projecten die meer tijd vergen hebben onder meer betrekking op de doorlooptijd van het 'offerte- en realisatietraject' en op de transparantie van de prijsopbouw van offertes. Ook wordt het klachtenproces onder de loep genomen en wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de facturatie meer op uw verwachtingen aan te laten sluiten.

In de komende tijd zult u meer gevolgen merken van de diverse opgestarte projecten, wij zullen ons best doen om u hierover zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Als u vragen of tips heeft, geef deze dan door aan uw relatiemanager of mail
naar servicecentrum@tennet.org.

In het najaar zullen we opnieuw meten hoe u tegen de dienstverlening van TenneT aankijkt. Uiteraard stellen wij uw medewerking zeer op prijs.