CDA

Jager: Uitstel sluiting gevangenissen

Het plan van staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) om acht gevangenissen te sluiten en 1200 banen in het gevangeniswezen te schrappen kon deze week op weinig steun rekenen van het CDA.

Kamerlid Rikus Jager is nog niet overtuigd van de reorganisatie vanwege een aantal onduidelijkheden in de door externe organisaties aangeleverde cijfers. Hij heeft Albayrak opgeroepen de komende tijd onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van de cijfers inzake boventallige celcapaciteit en personeel. Na presentatie van dit onderzoek kan in de loop van 2010 tussen de staatssecretaris en de Kamer opnieuw overlegd worden op basis van geactualiseerde gegevens.

Dankzij de inzet van de CDA-woordvoerder is de voorgenomen sluiting van een aantal gevangenissen opgeschort met 1 à 2 jaar tot 1 januari 2013. Hierdoor is er meer gelegenheid voor het voeren van sociaal flankerend beleid ten aanzien van het personeel. Bijvoorbeeld in de vorm van opleidingen bij verandering van baan en begeleiding van werk naar werk. Ook kan er omscholing plaatsvinden richting functies waarvan verwacht wordt dat er in 2013 binnen het gevangeniswezen een tekort aan zal ontstaan zoals de functie van verpleegkundige-B.
---