CDA

Atsma: VWA vestigingen verspreid over het land

De tweede Kamer vergaderde deze week over de locatie van de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA).

Bij de VWA vindt een reorganisatie plaats. Het hoofdkantoor zal worden gevestigd in Utrecht. De âNieuweâ Autoriteit (combinatie van VWA/AID/PD) dient naast een centraal in Nederland gelegen hoofdkantoor ook regionaal gehuisvest te zijn. De regionale servicekantoren en steunpunten zullen verspreid over de regioâs Noord-, Oost-, Zuidwest- en Zuidoost-Nederland, en wel de steden Zwolle, Wageningen, Zwijndrecht en Eindhoven. Op aandringen van het CDA zijn daar later Groningen en Horst bijgevoegd. De dienst zal vooral autoriteit en gezag moeten hebben en daarnaast efficiënt moeten werken. Het CDA is blij met deze voornemens. âHet maakt de VWA sterker dan dat zij nu isâ, aldus CDA Tweede Kamerlid Joop Atsma.

Wel betreurt het CDA het dat het kantoor van de VWA in Kerkrade wordt opgeheven. Daarom diende Atsma tijdens het debat een motie in waarin hij de regering opriep dat bij toekomstige reorganisaties en ontwikkelingen bij rijksdiensten nadrukkelijk moet worden gekeken naar het stimuleren van hoogwaardige werkgelegenheid in Zuid-Limburg.
---