Gemeente Dongeradeel


Nieuw op Waddenzee.nl: WaddenBarometer en GEO Portaal

Op 2 juli zijn op waddenzee.nl, in opdracht van de samenwerkende waddenoverheden, twee nieuwe onderdelen gestart. De WaddenBarometer en het GEO Portaal.

De overheidswebsite www.waddenzee.nl waar u snel een goed overzicht kunt krijgen van de toestand van de Waddenzee, is verbeterd met de WaddenBarometer en het GEO Portaal.

WaddenBarometer
De WaddenBarometer wordt jaarlijks geactualiseerd en geeft via één webpagina toegang tot de belangrijkste indicatoren en trends voor natuur, milieu en economie. Vanuit de Waddenbarometer is het via links mogelijk om uitgebreide achterliggende waddeninformatie en kaartmateriaal te raadplegen.

GEO Portaal Waddenzee
Het GEO Portaal is de toegangspoort naar de meest recent bijgewerkte geografische waddenkaarten en achteliggende informatie. Al een aantal jaren publiceert de website digitaal kaartmateriaal onder de naam WATLAS. Het kaartmateriaal is thematisch ingedeeld en afkomstig van verschillende overheidsbronnen en onderzoekinstituten.

Informatie
Kijk voor meer informatie op www.waddenzee.nl