Gemeente Venray


06 juli 2009

Haalbaarheidsonderzoek naar duurzame energie

Bedrijven op de bedrijventerreinen de Blakt, de Hulst 2 en het BAM-terrein op de Hulst kunnen mogelijk op termijn gebruik maken van duurzame energie. De firma Thissen installatietechniek/Unica uit Venlo onderzoekt in samenwerking met de gemeente Venray momenteel de mogelijkheden voor het aanbieden van alternatieve vormen van energie.

In Venray is steeds meer belangstelling voor duurzame energie. Dat is energie die niet wordt gewonnen uit fossiele brandstoffen, maar die op alternatieve wijze wordt verkregen. Een voorbeeld is warmte/koudeopslag, waarbij diep grondwater wordt opgepompt en 's winters gebruikt voor verwarming van gebouwen waarna het weer de bodem wordt ingepompt; in de zomer dient het als koeling. Een ander voorbeeld is vergassing of vergisting van biomassa - producten gewonnen uit natuurlijk (rest)materiaal. Ook kan soms gebruik worden gemaakt van geothermie (aardwarmte), waarbij energie kan ontstaan door het temperatuurverschil tussen de aardoppervlakte en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Maar bedrijven kunnen ook gebruik maken van elkaars restwarmte.

De gemeente Venray draagt deze ontwikkelingen een warm hart toe, zoals verwoord in het gemeentelijk economisch beleid en energie- en klimaatbeleid. "Initiatieven binnen de gemeente op dit gebied stimuleren en faciliteren wij dan ook graag", zegt wethouder Economische Ontwikkeling Lei Heldens. "De gemeente staat achter bedrijven die door het gebruiken of aanbieden van duurzame energie hun eigen bijdrage leveren aan milieu en klimaat en speelt daarin graag een verbindende rol.

De firma Thissen/Unica start op korte termijn een haalbaarheidsonderzoek naar het aanbieden van alternatieve energie aan ondernemers op de genoemde bedrijventerreinen. In samenwerking met de betreffende bedrijven wordt dan gezorgd voor optimale inpassing van de eventuele energiedistributie of -opwekking. Voorwaarden voor het realiseren van deze plannen zijn een aantoonbaar kostenvoordeel van deze energie ten opzichte van de energie zoals die nu via het net verkregen wordt en interesse van ondernemers in een dergelijk aanbod.