ABVAKABO FNV

Help, vakantie!

Terwijl een deel van de Nederlandse werknemers de zon opzoekt en zich druk maakt om de files op de Franse, Duitse, Italiaanse of Spaanse snelwegen, maken de achterblijvers zich druk om het werk dat gedaan moet worden tijdens de zomerperiode.

Uit onderzoek van Unique Uitzendbureau blijkt dat 42 procent van de werknemers opziet tegen de zomerperiode. Dit is een groter aantal dan vorig jaar; toen lag het percentage werknemers dat opzag tegen de zomer op 33 procent.

Geen vakantiekrachten
Dit komt doordat op hun werk geen vakantiekrachten worden ingehuurd als gevolg van de crisis (dit geldt voor 23 procent van het totaal); deze groep werknemers verwacht om die reden problemen deze zomer. Tien procent van alle respondenten geeft aan dat de vakanties op het werk niet goed op elkaar zijn afgestemd en stelt negen procent dat er nooit extra hulp van vakantiekrachten is binnen hun organisatie.

Positief
Gelukkig ziet 45 procent van de respondenten de zomer wel positief tegemoet. Op hun werk zijn de vakanties onderling goed afgestemd (bij 25 procent van het totaal) of omdat vakantiekrachten zorgen voor wat extra capaciteit (bij 20 procent van het totaal).

De overige dertien procent verwacht een redelijke zomer. Deze groep geeft aan het niet erg te vinden om eventueel iets harder te moeten werken.