ABVAKABO FNV

Werkloze kan baan lastiger weigeren

Werkloze hoger opgeleiden moeten sinds 1 juli sneller een baan accepteren, ook als die onder hun opleidingsniveau of uitkeringsniveau ligt. Tot nu toe konden mensen met een WW-uitkering een baan weigeren op grond van opleidingsniveau. Hoger opgeleiden waren tot voor kort na anderhalf jaar verplicht om elke baan te accepteren. Die termijn is nu teruggebracht tot één jaar.

De termijn voor het accepteren van een baan is voor lager opgeleiden, zoals werklozen met een vmbo-opleiding, niet gewijzigd. Zij zijn na zes maanden verplicht alle soorten werk te accepteren.