Gemeente Laarbeek


Burgerjaarverslag 2008

LAARBEEK Deze week treft u het jaarverslag 2008 van de burgemeester aan bij de Laarbeeker. In dit verslag geeft de burgemeester u op hoofdlijnen en in vogelvlucht een kijkje in de gemeentekeuken. U vindt er onder meer informatie over de dienstverlening van de gemeente, burgerparticipatie, ontwikkelingen op maatschappelijk gebied, veiligheid en leefbaarheid in Laarbeek. Bij de indeling van dit jaarverslag is aansluiting gezocht bij de indeling van de gemeentebegroting. Deze indeling maakt gebruik van zes rollen die de burger voor ons als gemeente heeft: kiezer, klant, inwoner, partner, dorpsbewoner en belastingbetaler.

Als het goed is, heeft u ook een exemplaar in de brievenbus gekregen. Mocht u het echter niet hebben ontvangen, dan kunt u op het gemeentehuis een exemplaar afhalen. U kunt hier het burgerjaarverslag digitaal bekijken.

Opmerkingen of suggesties over het burgerjaarverslag zijn van harte welkom. Mail ze ter attentie van burgemeester Hans Gilissen naar gemeente@laarbeek.nl.