Dean Foods voltooit overname Alpro

06/07/2009 13:08

PR Newswire

DALLAS, July 6 /PRNewswire/ --

Dean Foods Company (NYSE: DF) heeft vandaag bekendgemaakt dat het de

eerder aangekondigde overname van de Alpro-divisie van Vandemoortele N.V.

heeft voltooid voor een transactiebedrag van circa 325 miljoen euro.

Alpro is de leider in Europa op het gebied van merkdranken en


-voedingsproducten op sojabasis met een netto-omzet van circa 260 miljoen in

2008. De producten worden verkocht onder de merknamen Alpro(R) soya en

Provamel(R). Alpro beschikt over vijf productievestigingen, in België, het

Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland. Het bedrijf heeft circa 750

medewerkers in dienst.

Door de overname van Alpro door Dean wordt Dean de afgetekende

wereldleider op het gebied van dranken en voedingsproducten op sojabasis, met

als belangrijkste merken Silk(R) in Noord-Amerika en Alpro soya en Provamel

in Europa, goed voor totale detailhandelsomzet van meer dat US$1 miljard.

De overname wordt gefinancierd uit de bestaande doorlopende

kredietvoorziening van Dean Foods en zal naar verwachting een bescheiden

bijdrage leveren aan de inkomsten over 2009, afgezien van de kosten die aan

de transactie zijn verbonden.

Dean Foods blijft zich ervoor inzetten haar balans minder

kredietafhankelijk te maken, tot een niveau van minder dan 3,5 maal de

gefinancierde schuld aan EBITDA, zoals bepaald in de overeenkomst met de

bank. Met inbegrip van de EBITDA en de gevolgen van deze transactie voor de

schulden van het Bedrijf, verwacht het Bedrijf deze doelstelling nog steeds

te kunnen behalen. Het bedrijf zal het aandelenkapitaal niet verhogen in

verband met de overname van Alpro.

OVER DEAN FOODS

Dean Foods is een vooraanstaand bedrijf op het gebied van drank- en

voedingsproducten in de Verenigde Staten. De divisie Fresh Dairy Direct van

het Bedrijf is de grootste verwerker en distributeur van melk en andere

zuivelproducten in het land. De divisie WhiteWave-Morningstar produceert en

verkoopt in het hele land diverse merken sojaproducten, zuivelproducten en

aan zuivel verwante producten. Tot de populaire merken behoren: Silk(R)

sojamelk, Horizon Organic(R) melk en zuivelproducten, International

Delight(R) koffiemelk, en LAND O'LAKES(R) room. Daarnaast houdt de divisie

WhiteWave-Morningstar zich via het Morningstar-platform bezig met de

productie en verkoop van gekweekte en houdbare zuivelproducten.

OVER ALPRO

Alpro is de Europese pionier op het gebied van producten op sojabasis. Al

meer dan 25 jaar is Alpro pleitbezorger voor gezondheid en fitheid en

duurzamere methoden voor het produceren van smakelijke producten waarin de

unieke voedingswaarde van de sojaboon bewaard blijft. Op dit moment is Alpro

met de merken Alpro(R) en Provamel(R) de pan-Europese leider op het gebied

van merkvoedingsproducten op basis van soja.

UITSPRAKEN MET BETREKKING TOT DE TOEKOMST

Sommige uitspraken in dit persbericht zijn uitspraken met betrekking tot

de toekomst en worden gedaan binnen de context van de safe-harbour-bepalingen

van de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. Deze uitspraken met

betrekking tot de toekomst hebben onder andere betrekking op de groei van de

verdiensten per aandeel en de naleving van de schuldenovereenkomst. Aan deze

uitspraken zijn risico's en onzekerheden verbonden die ertoe zouden kunnen

leiden dat de daadwerkelijke resultaten in aanzienlijke mate afwijken van

hetgeen wordt gesteld in de uitspraken in dit persbericht. Het vermogen van

het Bedrijf tot het realiseren van de beoogde financiële en operationele

resultaten, met inbegrip van aanwas en inkomsten per aandeel, is afhankelijk

van diverse economische, concurrentiegerelateerde en overheidsfactoren, zoals

de beschikbaarheid en kosten van grondstoffen, de vraag naar de producten van

het Bedrijf, en het vermogen van het Bedrijf toegang te verkrijgen tot extra

kapitaal in het kader van bestaande kredietregelingen of andere regelingen.

Op veel van deze factoren kan het Bedrijf geen invloed uitoefenen. Deze

factoren worden beschreven in de documenten die door het Bedrijf zijn

ingediend bij de Securities and Exchange Commission. Het vermogen van het

Bedrijf om te profiteren van haar merkinitiatieven is afhankelijk van diverse

factoren, waaronder de aanvaarding van de producten van het Bedrijf door de

consument. De uitspraken met betrekking tot de toekomst in dit persbericht

zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals deze bestaan op de datum van dit

persbericht. Het Bedrijf wijst de verplichting of intentie tot het publiceren

van actualiseringen en herzieningen van deze uitspraken in overeenstemming

met wijzigingen in de verwachtingen hieromtrent, of wijzigingen in de

gebeurtenissen of omstandigheden waarop deze uitspraken zijn gebaseerd,

uitdrukkelijk van de hand.