Bijscholing glaszetters in Duitsland

06/07/2009 13:39

FOSAG Belangenbehartiging en Dienstverlening B.V.

Voor het eerst in het bestaan van glasonderwijs in Nederland heeft de Sectorvereniging Glaszetters van Koninlijke FOSAG een Masterclass ontwikkeld samen met het Staatliches Berufskolleg Glas Keramik Gestaltung in Rheinbach Duitsland.

In Duitsland kent men nog het meestersysteem voor vakmensen. In Nederland is de afgelopen decennia veel vakkennis verloren gegaan. Om ervoor te zorgen dat goede vakkennis in Nederland terugkomt en behouden blijft kunnen glaszetters in Duitsland op niveau proeven van het brede scala aan vakspecialisaties die we in Nederland vaak vergeten zijn.

De deelnemende glaszetters zullen gedurende een periode van 1 week op de campus van de school verblijven. Overdag wordt er een op Duitse maatstaven ontwikkeld lesprogramma afgewerkt. Doordat het project erg uniek is in de wereld worden alle kosten middels een fonds gedekt.

In de toekomst zullen ook andere landen zich bij het Masterclass onderwijs voegen zodat glaszetters uit heel de wereld met elkaar onderwijs volgen en er een uitwisselingsnetwerk ontstaat. Het zou dus zo kunnen zijn dat de Nederlandse glaszetter een periode in Amerika meewerkt met zijn Amerikaanse collega en vise versa.

Op vrijdag 17 juli 2009 is de afsluiting van de eerste masterclass sessie in Duitsland.

U bent van harte welkom om dit unieke project te komen aanschouwen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Sectorvereniging Glaszetbedrijven van FOSAG (de heer H. Holtman, holtman@fosag.nl, tel: 0182-571444)

http://www.fosag.nl