Gemeente Best

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2008

Positief oordeel klanten Wmo!

In het voorjaar van 2009 heeft er een klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder de aanvragers van hulp bij het huishouden en andere Wmo-voorzieningen voor mensen met een beperking. Hieronder vindt u de volledige rapporten, plus een samenvatting van de resultaten op de verschillende deelgebieden.

Online rapporten inzien

Klik op de naam van een rapport om het te openen in pdf.
* Rapport tevredenheid cliënten Wmo over 2008
* Rapport telefonische interviews tevredenheid cliënten Wmo over 2008

Toegang tot de ondersteuning

Respondenten geven gemiddeld een 7,8 voor de aanvraagprocedure. Wat betreft de toegang tot ondersteuning zijn cliënten het meest tevreden over de 'tijd voor aanvraag'. Minder tevreden is de respondent over de 'wachttijd tussen toekenning en werkelijke levering'.

Hulp bij het huishouden

Cliënten geven gemiddeld een 8,1 voor de hulp bij het huishouden. Dit is ongeveer gelijk aan het gemiddelde in de andere gemeenten (7,9). Over de keuzemogelijkheden tussen aanbieders is 91% tevreden. Wat betreft de organisatie van de hulp bij het huishouden bestaat de grootste tevredenheid over 'planning van de hulp'. 'Vervanging bij afwezigheid' scoort minder.

Voorzieningen

Het gemiddelde rapportcijfer voor voorzieningen, zoals rolstoelen, scootmobielen en woonvoorzieningen, is een 7,7. Andere gemeenten binnen de referentiegroep krijgen hiervoor gemiddeld een 7,4. Het meest tevreden is de respondent over de 'woonvoorziening'. Het minst tevreden is de klant over de 'verhuiskostenvergoeding'. Het rapportcijfer voor het collectief vervoer in Best is 6,4 en in de referentiegroep 6,7.

Wmo-adviesraad

In totaal heeft 42% van de cliënten aangegeven wel eens van de Wmo-adviesraad te hebben gehoord. Dit is meer dan de referentiegroep (35%). Van de respondenten die bekend zijn met de Wmo-adviesraad is 89% tevreden over de mate waarin de raad opkomt voor het belang van de cliënten.

Effectiviteit van de voorzieningen

Voor de meeste cliënten voldoet de ondersteuning aan de verwachtingen. Ook zijn cliënten positief over de mate waarin ondersteuning helpt bij het zelfstandig wonen en meedoen aan de maatschappij. Voor een deel is dat echter nauwelijks of het geheel niet het geval.

Mantelzorg

36% van de mantelzorgers in Best die aan het onderzoek hebben deelgenomen voelt zich geen mantelzorger. Mantelzorgers hebben de grootste behoefte aan 'Materiële en financiële steun' en het minste aan 'Arbeid en zorg'. Van de mantelzorgers geeft 66% aan zich niet oververmoeid of overbelast te voelen. Van degenen die dit wel ervaren, geeft 73% aan dat dit komt door de extra zorgtaak die zij als mantelzorger hebben.