Gemeente Reimerswaal


Stand van zaken t Trefpunt

Geplaatst op: 06-07-2009
door: ()

Na een eerste oriënterende bijeenkomst op 1 oktober 2008 met de gebruikers van ´t Trefpunt is het lang stil geweest rond de voorgenomen sloop van de brandweerkazerne/verenigingsgebouw ´t Trefpunt te Yerseke.
Wij willen u graag informeren over de huidige stand van zaken.

De sloop- en bouwaanvragen zijn ingediend. Het historisch bodemonderzoek is inmiddels afgerond en er is opdracht verstrekt voor een verkennend bodemonderzoek. De eerste resultaten van dit verkennend bodemonderzoek zijn bekend geworden. Uit dit onderzoek is zoals verwacht toch nog enige vervuiling onder het gebouw aangetroffen. De gemeente zal daarom via de provincie een saneringsprocedure starten, die zeker, ook door de aanstaande vakantieperiode, twee maanden zal gaan duren. Om die reden is er besloten om vóór november 2009 niet met de sloop te beginnen. Met name voor de gebruikers van het 't Trefpunt is dit goed nieuws. Zij kunnen nu tot die tijd gebruik blijven maken van het gebouw en ook het gebruik tijdens de mosseldag kan gewoon doorgang vinden. Met de huidige gebruikers van ´t Trefpunt zullen we na de zomervakantie contact opnemen voor nader overleg.