Platform Biologica


IFOAM-EU, de Europese afdeling van IFOAM, heeft ernstige kritiek op de beslissing van de Europese Landbouwraad dd. 22 juni over gekloonde dieren. De Landbouwraad is begonnen de weg vrij te maken voor vlees van gekloonde dieren en hun nakomelingen.

De stap is een provocatie richting Europese burgers en Europarlement. Ook het dierenwelzijn en de voedselzekerheid lopen gevaar, stelt IFOAM-EU. "Er is geen behoefte aan vlees van gekloonde dieren op de Europese markt. Er is wetenschappelijk bewijs dat klonen leed veroorzaakt bij dieren, en slechte gevolgen voor hun gezondheid heeft", aldus vice-voorzitter Thomas Fertl.

De Landbouwraad heeft zelfs een aanbeveling van de EFSA genegeerd: deze adviseerde om meer onderzoek naar de impact van klonen te doen. Klonen leidt tot reductie van genetische diversiteit, een sleutelfactor in het vraagstuk van wereldwijde voedselzekerheid.

De IFOAM-EU groep, waarin Biologica zetelt, dringt er sterk op aan dat de Landbouwraad en de Europese Commissie wachten op wetenschappelijk bewijs, en zolang het standpunt van het Europees Parlement respecteren: in maart 2009 vroeg het parlement om geen vlees van gekloonde dieren in de EU toe te laten.