Rechtbank Maastricht


Schadevergoeding slachtoffer fietsengooiers afgewezen

Eiser rijdt midden in de nacht van zaterdag op zondag met zijn auto op de A2 richting Eijsden. Achter het viaduct bij het NS treinstation Maastricht-Randwijck botst eiser op een tweetal fietsen, die daar onbeheerd op de A2 liggen. De Staat wordt door eiser aansprakelijk gesteld, daar de Staat volgens eiser eerder voorzorgsmaatregelen had moeten treffen, om te verhinderen dat mensen fietsen op de A2 kunnen gooien. De vraag die de voorzieningenrechter (onder meer) moet beantwoorden, is of de Staat kan worden verweten dat hij een gevaarlijke situatie heeft laten voortbestaan door de A2 niet af te schermen met een hekwerk. De voorzieningenrechter noemt de criteria aan de hand waarvan deze vraag moet worden beantwoord. Voorwaarde is dan wel, dat komt vast te staan dat sprake is van een gevaarlijke situatie, waarmee de Staat bekend is. Gelet op de stellingen van partijen is dat niet komen vast te staan. De procedure in kort geding leent zich niet voor nadere bewijslevering. De vordering wordt daarom afgewezen.

LJ Nummer

BJ1624

Bron: Rechtbank Maastricht Datum actualiteit: 6 juli 2009 Naar boven