FNV Sport

Ruim de helft van de herbeoordeelde WAO'ers heeft een baan, mét perspectief.

Steeds meer mensen die in de WAO zitten gaan toch weer aan de slag. Het aantal WAO'ers dat na herbeoordeling aan het werk is 60 à 65 procent, blijkt uit onderzoek van het UWV. Eind 2008 werkte 60 procent van de herbeoordeelden van wie de uitkering in 2005 verlaagd of beëindigd werd. Van de WAO'ers die in 2006 herbeoordeeld werden had 65 procent aan het eind van 2008 werk. Van de mensen die na de herbeoordeling weer gingen werken heeft ruim de helft een dienstverband van minimaal zes maanden met uitzicht op verlenging.

Het UWV voerde tussen oktober 2004 en mei 2009 zo'n 345 duizend herbeoordelingen en 40 duizend herstelacties uit. Voor het onderzoek volgde het UWV twee groepen van ieder 5000 WAO'ers, van wie de uitkering werd beëindigd of verlaagd.

Hoe het mogelijk is dat zoveel WAO'ers een baan krijgen? Het aannemen van een arbeidsgehandicapte blijkt flink wat financiële voordelen te bieden. De werkgever krijgt korting op de WIA/WAO en WW-premies. Het verzuimrisico is vijf jaar afgedekt door de no-risk polis (bij ziekte betaalt UWV het loon door en de uitval telt niet mee voor de premie differentiatie WIA). En de werkgever heeft recht op subsidies voor noodzakelijke aanpassingen.