NMBS

Spoorweggroep drinkt eerlijke koffie

06/07/2009

De NMBS-Groep serveert tijdens haar vergaderingen of evenementen voortaan koffie en koekjes uit het eerlijke handel circuit. Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan zich ook vertalen in meer bescheiden initiatieven zoals deze.

De NMBS-Groep serveert tijdens haar vergaderingen of evenementen voortaan koffie met het keurmerk voor eerlijke handel Max Havelaar. Jaarlijks komt dit koffieverbruik overeen met dat van een 750-tal gezinnen. De begeleidende koekjes, suiker etc. worden aangekocht bij Oxfam. Deze keuze sluit naadloos aan op haar politiek van duurzame en ethische bedrijfsvoering. En daar hecht een bedrijf met een intrinsiek ecologische activiteit veel belang aan.

In de stations worden trouwens ook ecologische of ethische aspecten mee in overweging genomen bij de keuze van de uitbaters van de winkels. Voorbeelden hiervan zijn AMT Coffee en The Coffee Club die producten met het Fair Trade keurmerk aanbieden.

Het is overigens ook niet voor het eerst dat de NMBS-Groep samenwerkt met Oxfam. Eerder werden aan Oxfam grote hoeveelheden afgeschreven informaticamateriaal geschonken voor recyclage en verkoop. Reizigers herinneren zich misschien ook de verkoop van chocolade in de treinen en stations of de informatiestandjes in de stations.