College van Beroep voor het bedrijfsleven

Beroepen KNMP tegen tariefbeschikkingen voor apothekers ongegrond verklaard

's-Gravenhage, 6 juli 2009 - Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft bij uitspraak van 18 juni 2009 twee beroepen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) tegen tariefbeschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ongegrond verklaard.

De geschillen zagen op tariefbeschikkingen voor de periode 1 januari 2008 tot 1 juli 2008 respectievelijk 1 juli 2008 tot 31 december 2008. In deze tariefbeschikkingen is vastgelegd welk bedrag apothekers in rekening mogen brengen voor geleverde medicijnen. Volgens KNMP is de vergoeding ontoereikend en daarmee in strijd met de Wet marktordening gezondheidszorg.

Het College deelt dat standpunt niet. NZa mag volgens het College bij de vaststelling van het tarief rekening houden met door de apothekers genoten inkoopvoordelen. De door NZa in dat verband gehanteerde aannames konden volgens het College worden gebruikt als grondslag voor de bepaling van de tariefhoogte.

LJ Nummers

BJ0628
BJ0630

Bron: College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum actualiteit: 6 juli 2009 Naar boven


LJ Nummer: