Sociaal-Economische Raad


* Links

6 juli 2009
Minister Hirsch Ballin van Justitie nam vandaag mede namens staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken het advies `Consumentenrechten in de interne markt' in ontvangst. De SER-commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA), onder leiding van mr. Yvonne van Rooy, bracht het advies uit naar aanleiding van een nieuw voorstel voor een Europese richtlijn consumentenrechten.

Het voorstel vervangt vier bestaande Europese richtlijnen op consumentengebied. Ook belangrijk is dat in de richtlijn volledige harmonisatie wordt toegepast. De CCA is op veel punten positief over het voorstel. De nieuwe richtlijn consumentenrechten draagt bij aan de vereenvoudiging van Europese regelgeving en aan een betere werking van de interne markt. Wel plaatst de commissie bij enkele onderdelen kritische kanttekeningen. Zo moet de richtlijn een hoger niveau van consumentenbescherming bieden en mag de richtlijn geen extra administratieve lasten voor bedrijven opleveren.

CCA-voorzitter Yvonne van Rooy is blij dat ondernemers- en consumentenorganisaties samen met onafhankelijke leden tot een unaniem en baanbrekend advies zijn gekomen. Ook minister Hirsch Ballin waardeert het unanieme advies. "We kunnen ermee aan de slag in Nederland en het meenemen in de discussie in Brussel", aldus Hirsch Ballin. Na het zomerreces komen de bewindspersonen met een reactie.