MBO raad

Tijd voor ontwikkeling: tijd voor versterking leercultuur in Nederland


01-07-2009 - De MBO Raad ondersteunt de centrale gedachte van het advies 'Tijd voor ontwikkeling', namelijk dat de leercultuur in Nederland versterkt moet worden. 'Tijd voor ontwikkeling' werd begin juli gepresenteerd door de Denktank Leren en Werken onder voorzitterschap van oud-minister Van Boxtel.
Voor de totstandkoming van dit advies heeft de Denktank gesproken met verschillende mensen uit het onderwijsveld, waaronder ook MBO Raad-voorzitter Jan van Zijl.

Leven lang leren
De Denktank geeft in zijn advies ook aan dat het belangrijk is dat mensen een leercultuur ontwikkelen en het belang van een leven lang leren inzien. Dit sluit aan bij dat wat het middelbaar beroepsonderwijs zijn studenten biedt; namelijk een drievoudige kwalificering met aandacht voor de loopbaan, het blijven leren en burgerschap.

Reactie MBO Raad
Na het zomerreces reageert de MBO Raad inhoudelijk op het rapport. Dan verschijnt ook de beleidsreactie van het kabinet. De Denktank is in 2008 geïnstalleerd door staatssecretaris Van Bijsterveldt en toenmalig staatssecretaris Aboutaleb.

Meer informatie
'Tijd voor ontwikkeling' - Advies Denktank Leren en Werken.

Bron/Auteur: Webredactie