Stadsdeel Amsterdam Zuidoost---

Toekomst Zuidoost: rood , groen en blauw in balans

6 juli 2009

Na een serie extra ingelaste vergaderingen en een intensieve inspraakronde stemde de stadsdeelraad Zuidoost op 30 juni in met de raadsvoordracht Rood, Groen & Blauw en de Woonvisie. Met deze stap is de toekomst van Zuidoost weer verder vormgegeven: wonen in een groen Zuidoost, ook in de toekomst.

"Ik ben erg blij", zegt Els Verdonk, portefeuillehouder Wonen, "we hebben nu groen licht om de zeven woningbouwlocaties verder uit te werken en daarmee nieuwe, mooie woonbuurten maken voor huidige en nieuwe bewoners van Zuidoost. De raad heeft ons wel een paar belangrijke dingen gezegd over de verder uitwerking bijvoorbeeld over de goede inpassing van 't Brinkie, de nutstuinen en een groot deel van de Riethoek.
We gaan de locaties na de zomer uitwerken".

Ook het idee om de grote parken in Zuidoost - Bijlmerpark, centraal park Gaasperdam en de Gaasperplas - onderling te verbinden zodat je fietsend of te voet uit het hart van het stadsdeel naar het groene ommeland van Zuidoost kunt komen, kon op steun rekenen. Emile Jaensch, portefeuillehouder Groen: "We hebben nu een goed, realistisch en uitvoerbaar programma voor het groen en water vastgesteld tot 2030. We gaan werken aan recreatie, ecologische waarden en ook aan het intensiever beleven van de seizoenen".

In het najaar zullen de uitwerkingen van de Structuurvisie Zuidoost, zoals die door de raad zijn vastgesteld, ingebracht worden in het Structuurplan Amsterdam en de Structuurvisie Noord-Holland.
---