Gemeente Noordwijk

DUURZAAM ONDERNEMEN IN NOORDWIJK
Geslaagde bijeenkomst nieuwe Milieubeleidsplan met Noordwijkse ondernemers

Een milieu-adviesraad, waarin onder andere ondernemers zitting hebben, die anticipeert op het gemeentelijke milieubeleid en daarover ook adviseert. Dit is een van de voorstellen die ondernemers deden tijdens een gemeentelijke informatiebijeenkomst over het duurzaamheid op dinsdag 23 juni jl. ). Een ander idee dat werd geopperd, is duurzame ideeën te verzamelen en voor de ondernemers beschikbaar te stellen.

"Als gemeente zijn we bezig een ambitieus milieubeleidsplan op te stellen. Ik vind het van het grootste belang dat dit plan past bij de ambities van Noordwijk. Maar het moet ook werkbaar zijn voor iedereen, dus ook voor ondernemers. Daarom ben ik blij met deze actieve inbreng, een aantal voorstellen ga ik direct overnemen" aldus wethouder Milieu, Martijn Vroom (CDA). De bijeenkomst ­ waar zo'n 25 Noordwijkse ondernemers op af kwamen ­ was een gezamenlijk initiatief van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse Ondernemersvereniging (NOV). Het vond plaats in strandpaviljoen Beach End, dat in het bezit is van de Green Key, hét internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche voor goede milieuzorg op het bedrijf. Eigenaar Harry van Duivenboden vertelde waarom duurzaam ondernemen voor hem zo vanzelfsprekend is: "niet alleen is het een verantwoordelijkheid van ondernemers om rekening te houden met de omgeving en latere generaties, ook levert besparing van bijvoorbeeld energie en afval grote financiële voordelen op". Ook Britta van Egmond, van Van Egmond Totaal Architectuur gaf een presentatie. Zij liet zien dat `duurzaam bouwen' steeds meer het leidend principe wordt, bijvoorbeeld door toenemend gebruik van de energiebesparende warmtepomp. Ze benadrukte dat het idee van duurzaamheid goed past bij de identiteit van Noordwijk en dat daarin voor ondernemers kansen liggen voor ontwikkeling.