Stadsdeel Zeeburg


Bezoek PortiekPortiers

6 juli 2009
Woensdag 24 juni was er hoog bezoek aan het stadsdeelkantoor in Zeeburg. Twaalf PortiekPortiers werden door wethouder Nico Papineau Salm ontvangen in de raadzaal. Ze legden daar een deel van het PortiekPortier Examen af. Iedere PortiekPortier kreeg een vraag van Nico Papineau Salm die ze mondeling moesten beantwoorden.


Dit bezoek was het laatste onderdeel in het trainingstraject dat de PortiekPortiers de afgelopen acht weken hebben doorlopen. Samen met Renato Tuur van woonstichting De Key en Saar van Blaaderen van stichting De Bakkerij hebben de twaalf PortiekPortiers allerlei activiteiten ondernomen om de buurt gezelliger en schoner te maken. Zo hebben ze onder andere een dag met de tuinmannen de binnentuinen van het Entrepotcomplex aangepakt en een buurtonderzoek gehouden onder buurtbewoners. Daarnaast hebben ze ook alle professionals in de buurt ontmoet zoals de buurtregisseur en de mensen van handhaving.

Gedurende de zomer zullen de PortiekPortiers doorgaan met de activiteiten samen met Renato Tuur van de Key. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Key.