Gemeente Zandvoort


Aanleg speelveldje Bentveld pas in vierde kwartaal

Gemeente Zandvoort heeft de betrokkenen geïnformeerd over de aanleg van een speelveldje in Bentveld - Bramenlaan.

Hieronder volgt de brief.

Geachte heer/mevrouw,

In de brief van 23 december 2008 hebben wij u geïnformeerd over de aanleg van een speelveldje in Bentveld. De constructie van dit speelveldje was gepland in het 2e kwartaal van 2009. In verband met afstemming van werkzaamheden aan de nieuwbouw 'De Duinkraal', is de aanleg van het speelveldje nu gepland in het 4e kwartaal van 2009.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zandvoort