Stand van zaken A/H1N1-griep op 06/07/09: vijf nieuwe bevestigde gevallen

06/07/2009 19:22

FOD VOLKSGEZONDHEID / SPF SANTE PUBLIQUE

Het Interministerieel Commissariaat Influenza laat weten dat er vandaag zeven stalen werden binnengebracht in het laboratorium van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Vijf daarvan leverden een positief resultaat op voor de A/H1N1-griep. Eén staal testte positief voor de seizoensgriep. Het andere staal testte negatief.

De eerste vier gevallen betreffen vier leden van hetzelfde gezin uit de provincie Henegouwen. Zij keerden op dinsdag 30 juni terug uit Spanje. De moeder ontwikkelde de eerste griepsymptomen op vrijdag 3 juli. De vader en het dochtertje ontwikkelden de eerste griepsymptomen op zaterdag 4 juli. Hun zoontje tenslotte ontwikkelde de symptomen op zondag 5 juli. Diezelfde dag nog heeft het gezin een arts geraadpleegd, die in overleg met een gezondheidsinspecteur van de Gemeenschap beslist heeft om een test te laten uitvoeren. Vandaag bleek de test positief voor de A/H1N1-griep. Het gezin was niet besmettelijk tijdens de vlucht.

Het gezin wordt thuis geïsoleerd en krijgt de gepaste behandeling met antivirale middelen. Hun gezondheidstoestand wordt de volgende dagen uiteraard aandachtig opgevolgd. De personen met wie ze nauw contact hebben gehad, worden thuis geïsoleerd en krijgen een preventieve behandeling met antivirale geneesmiddelen.

Het vijfde geval betreft een buitenlandse jongeman die op 2 juli samen met vier vrienden in ons land is gearriveerd. Hij bezocht op 3, 4 en 5 juli Rock Werchter. Op 3 juli ontwikkelde hij de eerste symptomen. Hij is pas op 5 juli naar de Rode Kruistent gegaan, vanwaar hij naar een ziekenhuis is doorverwezen. Daar werd in overleg met een gezondheidsinspecteur van de Gemeenschap beslist een test te laten uitvoeren. Vanmiddag bleek de test positief voor de A/H1N1-griep. Omdat de jongeman samen met zijn vier vrienden op Rock Werchter heeft overnacht, worden zij als nauwe contacten beschouwd en worden ze preventief met antivirale middelen behandeld.

De kans dat andere bezoekers van het festival door de jongeman besmet zijn, is uiterst klein. Ongerustheid is dus niet nodig en de normale raadgevingen aan de bevolking zijn ook hier van toepassing. Wie griepsymptomen krijgt, vraagt aan zijn of haar huisarts om een huisbezoek. Bij twijfel zal de arts een test laten uitvoeren voor de A/H1N1-griep. Risico op besmetting doet zich vooral voor tussen personen die langdurig contact hebben met elkaar in een gesloten ruimte. In openlucht en bij korte contacten, zoals tijdens een muziekfestival, is het risico uiterst klein. In België heeft er zich tot op vandaag geen enkele besmetting voorgedaan van personen die een oppervlakkig contact hadden met een patiënt. De kans om tijdens een festival besmet te raken, is niet groter dan de kans dat men elders in het openbaar een besmetting oploopt.

Tot op heden zijn er in België 61 gevallen van de A/H1N1-griep. Het Commissariaat blijft de pers doorlopend informeren over nieuwe mogelijke gevallen in ons land.

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel