Gemeente Berkelland


Achterhoekse gemeenten willen met maatregelen klimaatveranderingen aanpakken

Afbeelding bij afbeelding

Vorige week was de Werkmarkt in Ruurlo. Gericht op de Achterhoekse Green Deal: innovatief en duurzaam. Onder andere werd het klimaatprogramma gepresenteerd. Het was een groot succes. Mooi weer, vijftig standhouders, 230 bezoekers (raadsleden, ondernemers, bestuurders, ambtenaren.) Er was veel uitwisseling van duurzame producten, demonstraties, kennismaking, ontmoeting, verbinding en mogelijkheid tot contact en uitwisseling om samen met elkaar te investeren in een duurzame Achterhoek (Authentiek Anders).

De Achterhoekse gemeenten zetten zich op vele terreinen in om de dreigende klimaatveranderingen aan te pakken. Ze hebben hiervoor beleid opgesteld, het Klimaatprogramma 2009-2012. Om te laten zien hoe zij hun bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot geven de gemeenten een brochure uit met interviews en aansprekende initiatieven, van klimaatneutrale woningen tot nieuwe energiebronnen. In Berkelland gaat het om biovergistingsinstallatie Groot Zevert in Beltrum. Hier wordt jaarlijks 36-duizend ton mest verwerkt tot elektriciteit voor 2-duizend huishoudens. De klimaatbrochure is vanaf 25 juni 2009 gratis verkrijgbaar in de gemeentehuizen van de acht gemeenten. Ook is deze te downloaden via de website van Berkelland.

De volgende regionale klimaatprojecten komen in de brochure aan bod:

Aalten

* Windmolenpark Hagenwind, waar sinds juni 2008 acht windmolens energie opwekken

* Klaas van den Berg van kulturhus Lintelo vertelt dat in dit buurtschap een basisschool en een verenigingsgebouw aan elkaar zijn verbonden tot een duurzaam kulturhus waar hij trots op is. Het is voorzien van de nieuwste klimaattechnieken, waardoor veel energie wordt bespaard. Het is een echte verrijking van de samenleving dat plaats biedt aan vele functies en onderlinge contacten.

Berkelland

* biovergistingsinstallatie Groot Zevert in Beltrum. Hier wordt jaarlijks 36-duizend ton mest verwerkt tot elektriciteit voor 2-duizend huishoudens.

Bronckhorst

* In Hengelo is het meest duurzame gemeentehuis van Nederland in aanbouw. Door het inzetten van passief bouwen technieken wordt straks in het gebouw straks 64 procent minder energie verbruikt dan in een standaard kantoorpand. Onder andere ook door speciale isolatietechnieken, die het meest zichtbaar zijn in speciale luiken voor de ramen.

* Verder zette de gemeente verschillende projecten in om mensen bewust te maken van het belang om zuinig met natuur en milieu om te gaan, zoals het planten van 30 klimaatbosjes.

Doetinchem

* In de wijk Dichteren zijn 1000 energiezuinige woningen gebouwd.
* Kusters Olie heeft begin dit jaar in de stad het eerste aardgastankstation van ons land geopend. Jan Pieter de Wilde van het bedrijf vertelt hierover. Inmiddels rijden van de gemeente Doetinchem en woningbouwvereniging Sité verschillende auto's op aardgas.

Montferland

* Windmolenpark Netterden-Azewijn, samen met Oude IJsselstreek, in ontwikkeling.

* Onlangs leverde woningbouwvereniging Laris de eerste woningen op van een ambitieus renovatieproject in de Didamse wijk Ziep. Door onder andere een betere isolatie van daken, gevels en garages, mechanisch ventilatiesystemen en nieuwe CV ketels gingen de huizen van energielabel G naar B.

Oost Gelre

* Energiezuinige woonwijk de Woerd en windmolens, biogasinstallatie en aardgastankstation in ontwikkeling.

* Gemeente biedt bedrijven de mogelijkheid voor een energiescan.

Oude IJsselstreek

* De Varsseveldse straat Houtdreef eindigde bij de landelijke Klimaatstraatfeest actie op de tweede plaats.
* Energieneutrale wijk de Biezenakker in ontwikkeling.
* DVD `Energie besparen loont' huis aan huis verspreid.

Winterswijk

* Duurzaam ondernemen via Quick scans en advies over besparende maatregelen bij bedrijven.

Alle acht

De brochure eindigt met een overzicht in vogelvlucht van initiatieven waarmee alle acht gemeenten zich in de periode 2009-2012 hard maken voor het klimaat. Zij doen dit door:

* het nemen van maatregelen om het energielabel, die gemeentelijke gebouwen binnenkort krijgen, waar nodig en mogelijk te verbeteren (doel jaarlijks 2 procent besparen op energierekening).
* (100 procent) groene energie gezamenlijk in te kopen voor gemeentelijke gebouwen

* duurzaam in te kopen. Onder andere bij de gemeentelijke wagenparken wordt hiermee rekening gehouden (energiezuinige auto's en brandstof).

* een subsidieregeling aan particulieren aan te bieden om het nemen van energiebesparende maatregelen in hun woningen te stimuleren.
* het stimuleren van het duurzaam bouwen van nieuwe woningen en daarmee het energieverbruik in de huizen zo laag mogelijk te houden.

* het realiseren van zogenaamde koelteparken in de gemeenten, waar inwoners verkoeling en ontspanning kunnen zoeken in warme perioden (zo'n park bestaat uit waterpartijen en hoge bladerrijke bomen).
* de mogelijkheden te onderzoeken om op energie en onderhoud te besparen bij de openbare verlichting. In Oude IJsselstreek worden bijvoorbeeld zuiniger lampen gebruikt dan voorheen. Ook wordt geïnventariseerd of verlichting eerder uit kan en later aan zonder de veiligheid in gevaar te brengen (geschatte besparing 4 procent per jaar).

Een groot aantal van deze initiatieven is al opgepakt, andere projecten volgen op korte termijn.