Gemeente Zwolle

Bestemmingsplannen gemeente Zwolle digitaal in te zien met GeoPoort

Datum uitgave persbericht: 07/06/2009

Met ingang van maandag 6 juli 2009 gaat GeoPoort on line. Daarmee is het voor iedereen mogelijk om een groot deel van de bestemmingsplannen van de gemeente Zwolle via een speciale viewer op internet te raadplegen. Dit sluit aan bij de Zwolse ambities op het gebied van dienstverlening, waaronder het uitbreiden van de elektronische dienstverlening. Wethouder Erik Dannenberg: "Belangrijk voordeel van GeoPoort is dat niemand meer naar het Stadskantoor hoeft om een bestemmingsplan te raadplegen. Op elk gewenst moment van de dag is het plan via www.bestemmingsplannen.zwolle.nl digitaal beschikbaar. Dit maakt bijvoorbeeld vergunningaanvraagprocedures een stuk gemakkelijker".

GeoPoort maakt daarnaast ook de dit jaar ingevoerde nieuwe en succesvolle andere wijze van afhandeling van WOZ (voluit) bezwaren mogelijk. Sinds dit jaar worden klanten die het niet eens zijn met de gemeentelijke belastingaanslag uitgenodigd eerst te bellen met de gemeente. De adviseur heeft dank zij GeoPoort dan alle relevante informatie direct bij de hand en kan het dossier gelijk met de klant inhoudelijk bespreken. Dat scheelt in veel gevallen een officiële bezwaarprocedure.

Uitbreiding

Op dit moment biedt GeoPoort toegang tot bestemmingsplannen. In de nabije toekomst wordt de dienstverlening met GeoPoort nog verder uitgebreid. Bijvoorbeeld AED-(defibrillator)locaties of hondenlosloopterreinen, zijn dan ook vindbaar met GeoPoort.

ICT Infrastructuur

GeoPoort is een belangrijk infrastructureel project dat bijdraagt aan de realisatie van de Zwolse doelstellingen op het gebied van dienstverlening. Andere projecten die daar aan bijdragen zijn onder meer een geheel vernieuwde website met sterk verbeterde zoekfunctie en mogelijkheden tot selfservice (najaar 2009), een uitgebreid e-loket met een groot aanbod van digitaal af te nemen producten en diensten en een telefonisch servicecentrum dat met een geavanceerd klantrelatiesysteem (het medewerkersportaal) een sterk verbeterde afhandeling van telefoniecontacten mogelijk maakt.

Klantcontactcentrum

Samen zijn deze projecten bouwstenen voor een Klantcontactcentrum. Met een Klantcontactcentrum wordt het een stuk gemakkelijker voor de klant. Hij krijgt te maken met één overheid. De klant kiest zélf op welke manier en op welk moment hij in contact treedt met de gemeente (aan de balie, per telefoon, via post, mail of sms, of op de website of het e-loket). Via elk van deze kanalen kan de klant bij de gemeente terecht, en via elk kanaal krijgt hij hetzelfde éénduidige antwoord.