Ingezonden persbericht


Persbericht

Gemeente Wageningen

Wageningen, 6 juli 2009

Coalitie wordt gecontinueerd

Wethouders Wageningen blijven aan

De coalitiepartijen PvdA, CDA, VVD en Stadspartij hebben overeenstemming bereikt om de coalitie te continueren. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeenteraad van Wageningen via een motie de wethouders verzocht hun ontslag niet in te dienen en het college opgeroepen een besluit voor te bereiden om de omvang van het college te verminderen van vijf naar vier wethouders.

De wethouders Efdé, Stadhouders, Kroes en Walma willigen dit verzoek in. Dit betekent dat de vier zittende wethouders hun werk tot de verkiezingen kunnen afmaken.

Portefeuilles
De wethouders behouden hun portefeuilles. De onderdelen sport en sociale zaken uit de portefeuille van voormalig wethouder Slegten worden beheerd door wethouder Efdé. Handhaving en toezicht worden ondergebracht bij burgemeester Van Rumund en financiën en economische zaken (kennisintensief) bij wethouder Stadhouders.

Wat vooraf ging
Op 10 juni jl. hebben de wethouders van Wageningen tijdens de raadsvergadering allen hun portefeuilles ter beschikking gesteld. Aanleiding daarvoor was een motie van wantrouwen tegen wethouder Henk Slegten. Deze is aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad. De wethouders vatten dit op als een motie van wantrouwen tegen het hele college en stelden daarop hun portefeuilles ter beschikking.
- einde persbericht -Ingezonden persbericht