Ingezonden persbericht


Kleine meerderheid PS voor Fortisgebouw als nieuwe locatie van het Provinciehuis


Coalitie en oppositie in de Provinciale Staten stonden tegenover elkaar in het debat over de toekomstige huisvesting van de provincie Utrecht. De coalitiepartijen CDA, VVD en CU, samen met de SGP, dienden een voorstel in om onder voorwaarden GS te adviseren om voor Fortis te kiezen. De oppositie vond het niet verantwoord om in de huidige tijden van economisch crisis dergelijke investeringen met publiek geld te doen in de huisvesting van de provinciale organisatie. Het voorstel van de coalitiepartijen en de SGP kon rekenen op een meerderheid in PS.

GS heeft aan de Staten gevraagd te kiezen voor de opties Papendorp (nieuwbouw) en het Fortisgebouw. En wanneer beide opties op afkeuring kunnen rekenen, zich dan uit te spreken voor nieuwbouw op de huidige locatie of opknappen van het huidige Provinciehuis. In het adviesvoorstel van de coalitiepartijen en de SGP werd aan de Staten gevraagd het huidige voorstel Toekomstige Huisvesting van GS te schrappen en GS te adviseren om, onder een aantal financiële voorwaarden, te kiezen voor de locatie en het gebouw Fortis als Provinciehuis. Daarnaast stelden zij voor dat als blijkt dat Fortis financieel geen haalbare optie is, PS zich in het najaar kunnen uitspreken voor nieuwbouw op de huidige locatie of opknappen van het huidige Provinciehuis.

De oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, D66 en de Partij van de Dieren dienden een amendement in om af te zien van de opties van Fortis en Papendorp en te kiezen voor de handhaving van de provinciale huisvesting op de huidige locatie en in de huidige gebouwen op Rijnsweerd. Zij vonden het met name niet verantwoord om in tijden van financiële en economische crisis dergelijke investeringen te doen in eigen huisvesting. Zij verzochten in hun amendement aan GS om met voorstellen te komen die uitgaan van de keuze om op de huidige locatie te blijven. De SP sprak zich uit tegen de optie Papendorp en Fortis, maar wil meer weten over de andere alternatieven voordat zij haar keuze maakt. Mooi Utrecht hield alle opties open, maar is voorstander van renovatie als het duurzaam geschied.

Het debat in de Staten spitste zich toe op de te verwachten kosten die gemoeid zijn met de keuze voor het Foritsgebouw en de keuze voor het opknappen van het huidige Provinciehuis. Er werd ook gediscussieerd over hoe toekomstbestendig en duurzaam beide opties zijn. Gedeputeerde Binnekamp adviseerde in zijn toelichting om het voorstel van de coalitiepartijen en de SGP over te nemen en het amendement van de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD niet over te nemen. De gedeputeerde benadrukte dat GS haar uiterste best zal doen om maximale financiële opbrengt te realiseren en te optimaliseren van het huidige provincieterrein.

Het voorstel van de coalitiepartijen kon rekenen op een kleine meerderheid in PS. De Partij van de Arbeid, de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en MooiUtrecht stemden tegen. Hiermee verviel het amendement van de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD.
Noot voor redacties