Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Het 14e EURALEX International Congress naar Leeuwarden

EURALEX, the European Association for Lexicography, heeft de orgisatie van haar eerstkomende congres toevertrouwd aan de Fryske Akademy in Leeuwarden. Het gaat om het grootste internationale lexicografisch congres van Europa, dat om de twee jaar wordt gehouden. Eerder werd het congres onder meer in Budapest, Turijn en Barcelona gehouden. Van 6 juli tot 10 juli 2010 komen meer dan 300 professionele lexicografen, uitgevers onderzoekers, software-ontwikkelaars en anderen die geïnteresseerd zijn in verschillende woordenboeksoorten bijelkaar in het nieuwe congrescentrum van WTC Expo in Leeuwarden. Het programma bestaat uit plenaire lezingen en parallelle sessies. Er zijn softwaredemonstraties, voor het congres worden er tutorials en workshops gehouden, er is een aparte sessie voor studenten en "work-in-progress" en er wordt een boek- en sofwaremarktmarkt gehouden. De Fryske Akademy heeft de organisatie onder andere toegewezen gekregen door haar inzet voor een lexicografische infrastructuur voor het Fries, die voor zo'n kleine taal Europees gezien zeer uitzonderlijk is. Uniek aan het congres in 2010 is dat voor het eerst wordt getracht om (potentiële) woordenboekschrijvers en taalplanners van kleine Europese talen bij elkaar te brengen. Zo ontstaat er een podium waar veel mensen en instituten elkaar kunnen treffen maar ook, en dat is niet minder belangrijk, er contact kan ontstaan tussen mensen die beroepsmatig ervaring hebben met alle aspecten van het woordenboekschrijven.. Op 20 juni 2009 is het kontrakt tussen EURALEX en de Fryske Akademy getekend. Op die dag is ook de officiële website voor het congres gepresenteerd.

Contaktpersoon:
Anne Dykstra
Foarsitter Kongreskommisje
adykstra@fryske-akademy.nl

06-49215956

Op de foto in de bijlage de ondertekening van het contract: (van links naar rechts):
Anne Dykstra, voorzitter Congrescommissie, prof.dr. Reinier Salverda, directeur-bestuurder Fryske Akademy en mevrouw Carla Marello, voorzitter Euralex bestuur.