Gemeente Berkelland


Postbus 200
7270 HA Borculo
Tel.: 0545-250 250
Contact en bezoekgegevens

Wmo-raad vergadert op 6 juli in gemeentehuis Borculo

De Wmo-raad vergadert op maandag 6 juli om 20.00 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis in Borculo. Ter ondersteuning in het adviesproces op de Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Berkelland is er een werkgroep gevormd In samenwerking met mevrouw E. Verhage. Zij zal deze verordening toelichten.

U bent van harte welkom op de publieke tribune.

Agenda:


1 Opening en vaststellen van agenda


2 Berichten van verhindering


3 Notulen


4 Mededelingen


5 Post


6 Advisering Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Berkelland.

Toelichting door mevrouw E. Verhage.


7 Nieuws uit de achterban


8 Wat verder ter tafel komt


9 Rondvraag en sluiting

Trefwoorden Wmo
Mutatiedatum 29/06/2009