Utrecht bevriest alle provinciale lasten voor 2010

07/07/2009 00:35

Provincie Utrecht

Utrecht, 6 juli 2009 - Vandaag hebben Provinciale Staten het college opgedragen alle lasten voor inwoners en bedrijven te bevriezen. Vorig jaar besloot de nieuwe coalitie van CDA, VVD en CU ook al tot bevriezing van de provinciale opcenten op de motorrijtuigen belasting en nu dus ook de overige lasten.

De VVD had hiertoe het initiatief genomen door een motie in te dienen waarin zij het college van Gedeputeerde Staten vroeg ook de tarieven voortvloeiend uit de Algemene belastingverordening te bevriezen. Dit betekent dat voor 2010 de kosten voor vergunningen het komende jaar niet worden gecorrigeerd op inflatie. De VVD kwam tot dit initiatief door de oproep van de bonden aan lokale overheden om hun lasten niet te verhogen in ruil voor loonmatiging.

Voor volgend jaar voorspelt het CPB dat het niveau van de werkloosheid uitkomt op dat van 1983. Loonmatiging is een middel dat bijdraagt om erger te voorkomen, maar betekent wel dat iedereen de crisis volgend jaar in meer of mindere mate gaat voelen in de portemonnee. "Als overheid moeten wij vervolgens de portemonnee niet verder leegkloppen, vandaar dit initiatief." zegt Remco van Lunteren fractievoorzitter voor de VVD in Provinciale Staten. De VVD hoopt dat gemeenten dit initiatief van de provincie overnemen en de lasten voor 2010 ook laag houden.

Noot voor de redactie: