Universiteit van Amsterdam

Delirium soms aanwijzing voor dementie

Promotie Geneeskunde

woensdag 14 oktober, 12.00 uur
Martin Kat ontwikkelde en valideerde de Nederlandse versie van de Amerikaanse Neuropsychiatric Inventory (NPI), een schaal die psychiatrische symptomen meet bij dementiepati en. Volgens Kat kunnen we dementie niet afdoen als een geheugenstoornis; het gaat om een breder ziektebeeld met vaak ook neuropsychiatrische symptomen als depressie, angst, apathie en prikkelbaarheid. Worden deze symptomen niet herkend, dan krijgen pati en vaak geen adequate behandeling. Uit twee NPI-studies (bij thuiswonende dementiepati en en bij verpleeghuisbewoners) bleek dat deze neuropsychiatrische symptomen veel voorkomen. Per setting kan verschillen hoe de omgeving ze ervaart: pati en met apatische gedrag lijken in het verpleeghuis niet herkend te worden of geen reden van zorg te zijn, terwijl een partner in de thuissituatie hier ernstig onder kan lijden. Kat onderzocht tevens delier, of delirium. Bij ouderen die een heupoperatie ondergingen en daarbij een delier ontwikkelden, bleek het lange termijnrisico op dementie bijna verdubbeld. Volgens Kat is delier soms een aanwijzing voor een onderliggende degeneratieve hersenaandoening zoals dementie. Hij denkt daarom dat delier en dementie niet als twee gescheiden ziektebeelden beschouwd moeten worden. Dhr. M.G. Kat: The neuropsychiatry of dementia. Psychometrics, clinical implications and outcome. Promotoren zijn dhr. prof. dr. P. Eikelenboom en dhr. prof. dr. W.A. van Gool.
Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam.Universiteit van Amsterdam