Gemeente Zwolle
Informatiebijeenkomst locatieonderzoek Hedon

Datum uitgave persbericht: 10/08/2009

De gemeente Zwolle onderzoekt momenteel drie mogelijke locaties waar
poppodium Hedon in de toekomst gevestigd kan worden. De gemeenteraad
heeft drie locaties aangewezen die onderzocht worden: in de spoorzone,
op het Noordereiland en op de huidige locatie.

Op woensdag 14 oktober 2009 organiseert de gemeente Zwolle een
informatiebijeenkomst waar belangstellenden terecht kunnen voor meer
informatie over de opzet van het onderzoek en de aanleiding ervan.
Omdat het onderzoek nog loopt, kunnen de uitkomsten van het onderzoek
nog niet gepresenteerd worden.

Hedon

Wethouder Cultuur, Hennie Kenkhuis vertelt over het belang van een
nieuw, groter Hedon. Daarnaast komen ook de criteria voor de te
onderzoeken locaties aan de orde en welke stappen er de komende
periode genomen worden. De aanwezigen krijgen ruim de gelegenheid om
per locatie aan te geven waar de gemeente rekening mee moet houden bij
de realisatie van een nieuw poppodium.
De avond wordt gehouden in Hedon, Burgemeester Drijbersingel 7 te
Zwolle. Aanvang 19.00 uur. De bijeenkomst wordt om ongeveer 21.00 uur
afgesloten.

Bron: afdeling Communicatie
Datum van 08-10-2009 tot 07-11-2009