Wageningen Universiteit en Researchcentrum

TOP cursus Verontreinigde Bodems

Actuele Beleidsontwikkelingen & Innovatieve Technologieën (MSc Level)

Wageningen, 14 en 15 oktober 2009

Cursusleiding: Dr.ir. Tim Grotenhuis, Sectie Milieutechnologie, Wageningen UR

Verontreinigde bodems
Bodembeleid vormt een belangrijk onderdeel van het takenpakket van gemeentelijke en provinciale ambtenaren. In het nieuwe bodembeleid moeten gemeenten en provincies bij ruimtelijke ordening en inrichting bewuster rekening houden met de toestand van de bodem. Daarnaast krijgen gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte voor het realiseren van gebiedsgerichte oplossingen. Voor hen is het vaak onmogelijk om volledig op de hoogte te zijn en te blijven van bestaande bodemtaken, veranderend bodembeleid en laatste technologische ontwikkelingen op het gebied van bodemsanering. Om kennis van vernieuwingen in onderzoek, technologie en beleid bij de lagere overheden te vergroten, heeft Wageningen Universiteit in samenwerking met Bodemplus en SKB de Master Course Bodem ontwikkeld. Deze cursus gaat in op de nieuwste ontwikkelingen in beleid en regelgeving en de nieuwste kennis op het gebied van bodemsanering. De TOP cursus is gebaseerd op een college uit het Master of Science programma van de Environmental Science opleiding van Wageningen Universiteit.

De TOP cursus Verontreinigde Bodems is sterk gericht op toepassing van de aangeboden kennis in de praktijksituatie. Tijdens de cursus worden een aantal cases behandeld die ingaan op verschillende aspecten van bodemsanering. De cases worden vanuit verschillende invalshoeken besproken, om tot optimale concepten te komen voor de aanpak van verontreinigde bodems binnen het nieuwe beleid en gebruikmakend van innovatieve technologieën. Na een algemene inleiding tot de beleids- en technologische aspecten van verontreinigde bodems, gaan verschillende gastsprekers van o.a. Ministerie VROM en RIVM in op belangrijke relevante aspecten van het nieuwe bodembeleid. Bij deze presentaties wordt onder andere aandacht besteed aan beleid, regelgeving en duurzaamheidcriteria. Tevens zullen docenten van Wageningen Universiteit de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen presenteren op het gebied van risicobepaling bepaling en nieuwe effectieve technologieën.

Wageningen Business School is geaccrediteerd om het Wageningen Universiteit MSc certificaat van deze cursus uit te reiken.

Deelname aan de cursus is, onder voorwaarden, gratis. Dit is mogelijk gemaakt door sponsoring van de BodemBreedAcademie. Voorwaarden voor de gratis deelname zijn:


* U neemt actief deel aan de cursus

* U maakt na afloop een kort verslag van een reflectie op de betekenis van deze ontwikkeling voor uw werk, circa 1 pagina tekst a.d.h. van een paar vragen. Relevante links
Bodem+: www.senternovem.nl/Bodemplus

Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem: www.skbodem.nl

Contact
Informatie
Wageningen Business School
Postbus 226
6700 AE Wageningen

Telefoon en Fax
T +31 (0) 317 484093
F +31 (0) 317 426547