NEN


World Standards Day in het teken van klimaat

dinsdag 1 september 2009, 09:18

14 oktober is het weer World Standards Day, oftewel de dag van de normalisatie. Thema dat dit jaar centraal staat is klimaatverandering en hoe normen kunnen bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan.

De wereld staat voor een grote uitdaging. De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt als gevolg van de toenemende uitstoot van broeikasgassen. Men verwacht dat zich daardoor een dramatische klimaatverandering zal voordoen en wetenschappers wereldwijd voorspellen dat de aarde enorm onder druk komt te staan op ontwikkelings-, economisch en maatschappelijk vlak.

Strijd tegen klimaatverandering
Toonaangevende experts op het gebied van klimaatverandering hebben een reeks praktische oplossingen gepresenteerd die kunnen worden ingezet in de strijd tegen klimaatverandering. Hiertoe behoren onder andere de technische normen die zijn gepubliceerd door de drie belangrijkste internationale normalisatieorganisaties ter wereld, te weten de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC), de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU). De drie genoemde internationale organisaties voeren hun werkzaamheden in onderling overleg uit zodat de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving kunnen beschikken over de juiste hulpmiddelen. Deze instrumenten stellen de partijen in staat een bijdrage te leveren aan de strijd tegen klimaatverandering en aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Een grotere energiezuinigheid, waarbij duurzame ontwikkeling wordt bevorderd staat hierbij centraal.

Gezamenlijke inzet tegen klimaatverandering
Dankzij internationale normen kunnen beleidsmakers, het bedrijfsleven en gebruikers beschikken over een reeks praktische hulpmiddelen. De partijen kunnen die gebruiken in hun gezamenlijke inzet om klimaatverandering tegen te gaan. Op deze manier bieden de drie partnerorganisaties op normalisatiegebied praktische oplossingen die opgenomen kunnen worden in ieder international verdrag dat een vervolg vormt op het Kyoto-protocol.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over normen voor klimaatverandering. Neem dan contact op met Dick Hortensius, telefoonnummer (015) 2 690 115, e-mail: dick.hortensius@nen.nl.
zie ook de volgende gerelateerde onderwerpen:
NEN-EN 16001:2009 en (Norm) NEN-ISO 14064-1:2006 en (Norm) NEN-ISO 14064-2:2006 en (Norm) NEN-ISO 14064-3:2006 en (Norm) NEN-ISO 14065:2007 en (Norm) NEN-EN-ISO 14001:2004 nl (Norm) NEN Milieumail (Publicatie) NEN KAM-mail (Publicatie)