Gemeente Rotterdam

14 oktober 2009, Creative Factory, Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft in 2005 in delen van Rotterdam-Zuid zogenaamde Kansenzones aangewezen waar met investeringspremies en andere gunstige regelingen het ondernemersklimaat wordt versterkt. Met 'de aanpak' Kansenzones is de leegstand verminderd, zijn winkel- en bedrijfspanden opgeknapt, hebben (startende) ondernemers zich in de Kansenzones gevestigd en zijn veel ondernemers voor het gebied behouden.

Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de investeringspremie van de pilot Kansenzones hebben aanzienlijk meer geïnvesteerd dan wanneer de investeringspremie er niet was geweest. In totaal investeerden ruim 700 ondernemers voor ruim 40 miljoen in de Kansenzones. Aan de pilot Economische Kansenzones Rotterdam, die eind 2008 afliep, is door de gemeente Rotterdam een vervolg gegeven met Kansenzones II.

De conferentie
Tijdens de conferentie worden het belang en de effecten van nieuw ondernemerschap in beeld gebracht met als goed voorbeeld de Kansenzones. Diverse sprekers uit Nederland en Europa zullen een vergelijking maken met hun eigen aanpak en de (economische) wijkontwikkeling daarmee in een internationaal perspectief plaatsen. Resultaten, ideeën, vervolgaanpak, belang van investeerders voor de wijk en de economische ontwikkelingen door Kansenzones passeren de revue. Laat u inspireren!
s Ochtends is er een gesprek met de minister, een Europarlementariër, het Rotterdamse bedrijfsleven en corporaties over de (on)mogelijkheden van het instrument Kansenzones.
Na de lunch zijn er workshops over verschillende themas als Kansenzones in Rotterdam en Nederland, publiek-private samenwerking en arbeidsmarkt en scholing op locatie.

Doelgroep
De conferentie is interessant voor bestuurders, het bedrijfsleven en ambtenaren op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau. Maar ook voor ondernemers betrokken bij de Kansenzones, medewerkers van woningcorporaties en financiële instellingen, wetenschappers en adviseurs op het gebied van stedelijke ontwikkeling.

U kunt zich hier aanmelden!

Bron: Communicatie, 11-09-2009