Ministerie van Economische Zaken

Informatiebijeenkomst over bewaarplicht telecommunicatiegegevens

16 september 2009 | nieuwsbericht | ICT-beleid

Aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en -diensten zijn sinds 1 september 2009 verplicht om de verkeersgegevens van het telefonie- en internetverkeer dat zij aanbieden en verwerken te bewaren.

Om inzicht te geven in de gevolgen van de bewaarplicht telecommunicatiegegevens voor ondernemers organiseert het ministerie van Economische Zaken op woensdag 14 oktober 2009 een informatiebijeenkomst.

Deze bijeenkomst is bedoeld om antwoord te geven op vragen zoals:
* Wat betekent deze wet nu voor mij als ondernemer?
* Wat moet ik gaan aanleveren en in welke vorm?
* Welke vergoedingen zijn te verwachten voor de gemaakte kosten?
* Hoe gaat de overheid om met het toezicht de komende maanden?
* Wat zijn de verdere ontwikkelingen waar ik als ondernemer rekening mee moet houden?

Doelgroep

De informatiebijeenkomst is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn professie te maken krijgt met het aanleggen, bewaren, leveren en vernietigen van internet- en telefoniegegevens.

Over de bewaarplicht

De bewaarplicht telecommunicatiegegevens geldt sinds 1 september 2009. De bewaartermijn is op dit moment 12 maanden. Naar verwachting zal de termijn later dit jaar worden bijgesteld naar 6 maanden. Bewaarde verkeersgegevens kunnen worden opgevraagd door opsporings- en inlichtingendiensten en er gelden nadere bepalingen over het veilig bewaren van deze gegevens.

Het programma


* Ontvangst - de zaal is open vanaf 13:30 uur.
* 14:00 uur, opening door de dagvoorzitter Hellen van Dongen, ministerie van Economische Zaken.

* Toelichting op wet en de behandeling in de Kamer (spreker: Bob Stap, ministerie van Justitie).

* Toezicht, handhaving en de nulmeting (spreker: Ties Dammers, Agentschap Telecom).

* Historische NAW-gegevens (spreker: Rene Bladder, CIOT).
* Historische Verkeersgegevens (spreker: Jan Pieter Mook, ministerie van Justitie).

* Standaarden (spreker: Peter van der Arend, als voorzitter ETSI-Legal Interception).

* Financieringsarrangement (spreker: het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

* Afsluiting van de bijeenkomst.

* Na het formele gedeelte is er ruim de gelegenheid om onder het genot van een drankje elkaar nader te spreken.

Registratie

Voor deze bijeenkomst is om logistieke redenen een registratie verplicht. U kunt per per e-mail aangeven of u op 14 oktober aanwezig bent. De registratie voor deelname sluit op donderdag 8 oktober.

Meer informatie


* Aanmeldingsformulier informatiebijeenkomst bewaarplicht telecommunicatiegegevens
16 september 2009Via dit formulier kunt u zich opgeven voor de informatiebijeenkomst over bewaarplicht telecommunicatiegegevens op 14 oktober 2009

Verwante informatie


* ICT-beleid