Forum


14 oktober 2009
landelijke conferentie

Kleur in de klas!

Conferentie over het tegengaan van segregatie in het onderwijs

In opdracht van staatsecretaris Sharon Dijksma organiseert FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, samen met de Ambassadeurs Gemengde Scholen op woensdag 14 oktober 2009 de conferentie `Kleur in de klas!'. Doel is haar nieuwe beleid om segregatie in het basisonderwijs tegen te gaan, landelijk meer voor het voetlicht te brengen en daarvoor een breder draagvlak te creëren. Omdat segregatie veel raakvlakken heeft met Wonen, Wijken en Integratie, zal ook minister Eberhard van der Laan acte de présence geven.

Met vertegenwoordigers van gemeenten, schoolbesturen, scholen en ouders worden ervaringen, wijzen van aanpak, successen en ideeën uitgewisseld zodat de staatssecretaris haar beleid met nog meer kracht en slagvaardigheid tot een succes kan maken. Tegelijkertijd verwerven de deelnemers inzicht in voor hen bruikbare strategieën, kunnen knelpunten worden opgelost en worden nieuwe partners in het bevorderen van gemengd onderwijs gevonden.

Aan thematafels gaan deelnemers uit verschillende richtingen met elkaar in debat.
Programma
17.00 uur Inloop met gezamenlijk buffet

18.00

- Start en aftrap door Pieter Hilhorst, dagvoorzitter
- Openingstoespraak Sharon Dijksma, staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

- Toespraak Eberhard van der Laan, minister Wonen, Wijken en Integratie

- Aansluitend twee korte presentaties met voorbeelden uit de praktijk 18.30 Verdieping aan vijf thematafels:

1. Verplicht, niet vrijblijvend overleg en beleidsplannen schoolbesturen en scholen

2. Plaatsingsbeleid en implementatietrajecten
3. Ouderinitiatieven

4. Voorlichting, communicatie, contact en ontmoeting
5. Wijken, scholen en integratie
19.30 Presentatie opbrengsten thematafels, reflectie en confrontatie o.l.v. Pieter Hilhorst
20.00 - Afspraken maken: wie zet zich waarvoor in?
- Reactie van Zeki Arslan en Bruno Bruins, Ambassadeurs Gemengd Onderwijs

- Slotwoord staatssecretaris Sharon Dijksma 20.30 Afsluiting en gelegenheid tot napraten

Datum en plaats
Woensdag 14 oktober 2009
17.00 - 20.30 uur
Glazenzaal
Prinsessegracht 26
Den Haag

Nadere informatie
Voor vragen kunt u terecht bij Herman Krommendijk, secretaris van Ambassadeurs Gemengde Scholen
tel.: (030) 297 42 93
e-mail: h.krommendijk@forum.nl