Gemeente Elburg


AAN DE BEWONERS VAN DE WIJK OOSTHOEK - DE VRIJHEID

WIJKCONTACTAVOND Wijkcomité
Oosthoek/Vrijheid

Geachte bewoner,

Hierbij nodigt het wijkcomité u uit voor de wijkcontactavond van de wijk "Oosthoek - Vrijheid" op woensdag 14 oktober a.s. om 20.00 uur. De avond wordt gehouden in gemeenschapscentrum `t Huiken aan de Lange Wijden 33 in Elburg.

Doel van de wijkcontactavond.

Terugkoppeling van wat door het wijkcomité is ondernomen. De bewoners van de wijk meer te betrekken bij wat er leeft in hun wijk. Wij hopen hierbij op een grote opkomst van de bewoners van onze wijk.

dhr J (Johan) Smit en Mevrouw J (Janny) van de Werfhorst (locatiemanager" Het Nieuwe Feithenhof") houden een inleiding over Zorg(en) en mogelijkheden.

Wijkgericht werken in de gemeente Elburg.
Het werk van het wijkcomité is er op gericht om, samen met u als bewoner, de wijk Oosthoek/ Vrijheid een veilige, prettige woon-, leef- en werkomgeving te doen zijn cq te doen worden. Met alle betrokken partijen uit de wijk, zoals wijkbewoners, gemeente, woningcorporatie, politie, welzijnsinstellingen, onderwijs, winkeliersverenigingen, e.d. moeten ingebrachte punten praktisch en doelgericht kunnen worden aangepakt.

Ook aanwezig voor het beantwoorden van vragen:
Wijkagent dhr. Ulucay en dhr. Tuinman van "Uwoon".

Het programma voor deze avond:


1. Opening en terugblik op het afgelopen jaar door de voorzitter van het wijkcomité.


2. Inleiding door: dhr J. Smit en Mevrouw J. van de Werfhorst


3. Pauze met koffie.


4. Beantwoorden van vragen uit het publiek over de inleiding en andere onderwerpen.


5. Sluiting door de voorzitter, hierna gezellig samenzijn.

Wij hebben aan deze uitnodiging geen ideeënformulier toegevoegd. Wanneer u ideeën, vragen of suggesties heeft, die de wijk betreffen, dan kunt u een formulier downloaden van de gemeentesite en deze inleveren tijdens de wijkcontactavond of naar de secretaris sturen. Ook is het mogelijk om een formulier op te halen bij de secretaris.
Wij hopen u 14 oktober a.s. in gemeenschapscentrum 't Huiken te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Het wijkcomité z.o.z.

Lid van het wijkcomité, iets voor u???:

Het wijkcomité Oosthoek/Vrijheid komt op voor de belangen van de bewoners van onze wijk. De bewoners zijn kinderen, jongeren, werkenden, ouderen, fitte vutters, enzovoort. De belangen van de bewoners zijn bijvoorbeeld goede speelvoorzieningen voor kinderen, ruimte voor de jeugd, veiligheid voor iedereen, meer groen in de wijk, geen afbraak van het voorzieningenniveau, enzovoort. In het wijkcomité zitten mensen die zich sterk maken voor onze, voor uw wijk. Wij proberen zoveel mogelijk een afspiegeling te zijn van mensen die in onze wijk wonen. Dus zoveel mogelijk verschillende soorten mensen.
Daarom hebben we behoefte aan versterking van ons comité met een aantal leden, bij voorkeur `jong' of `iets minder jong'.
Wij vergaderen eens in de ca 6 weken op woensdagavond.

Meldt uzelf aan of geef iemand op die volgens u in dit plaatje past.