Gemeente Giessenlanden


Informatieavond bomen Kanaaldijk Arkel

Op woensdag 14 oktober organiseert Waterschap Rivierenland een bijeenkomst over de bomen aan de Kanaaldijk in Arkel. U bent van harte welkom om binnen te lopen tussen 19.30 uur en 21.15 uur in Zalencentrum Odina aan de Prinses Marijkestraat 2 te Arkel.

Al jaren geven de essenbomen langs de Kanaaldijk in Arkel overlast aan omwonenden. Daarnaast zijn sommige bomen ziek en slecht ontwikkeld. Om dit probleem op te lossen zijn de afgelopen jaren verschillende maatregelen onderzocht en toegepast. Helaas heeft geen van deze maateregelen tot het gewenste resultaat geleid.

In samenspraak met de gemeente is in de afgelopen periode een alternatief plan uitgewerkt. Kort samengevat houdt dit plan in dat de zieke bomen worden verwijderd en dat de bomenrij wordt uitgedund waardoor gezonde bomen meer ruimte krijgen.

Vooruitlopend op de kapaanvraag die het Waterschap hiervoor bij de gemeente gaat indienen, wil het Waterschap omwonenden informeren over deze plannen en over het vervolgproces. Inwoners van Arkel zijn daarom van harte welkom op de inloopavond op woensdag 14 oktober 2009. U bent van harte welkom om binnen te lopen tussen 19.30 uur en 21.15 uur in Zalencentrum Odina aan de Prinses Marijkestraat 2 te Arkel.

Op deze avond zijn ook wethouder Hans Freije van de gemeente Giessenlanden, Teus Koolen, bestuurslid van Waterschap Rivierenland en medewerkers van Waterschap Rivierenland en gemeente Giessenlanden aanwezig. U kunt hen ook vragen stellen over uw specifieke situatie.

Voor vragen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met de heer M. Verwolf van Waterschap Rivierenland. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0344) 649 489 of 06 520 835 01.