Gemeente Halderberge


NS geeft voorlichting aan VO-leerlingen in Halderberge

Knalrood
KnalRood is een voorlichtingsprogramma voor jongeren van 10-13 jaar. Twee machinisten van de NS in uniform bezoeken brugklassers van het voortgezet onderwijs. Doel van de voorlichting is het bespreekbaar maken van spelen langs de spoorbaan, stoerdoenerij en onbezonnen en gevaarlijk gedrag op en nabij spoorwegovergangen. In een interactief programma van twee lesuren, praten de machinisten met de jongeren over de (mogelijke) gevolgen van hun gedrag. Het programma bestaat uit een rollenspel, het eigen verhaal van een van de machinisten en de film "KnalRood".

Moondog
Moondog is een voorlichtingsprogramma voor jongeren van 14-18 jaar. Twee hoofdconducteuren in uniform bezoeken de tweedejaarsleerlingen van het voortgezet onderwijs met als doel de (mogelijke) gevolgen van agressie en groepsgedrag bespreekbaar te maken onder deze doelgroep. In de praktijk blijkt namelijk dat de meeste overlast op dit gebied veroorzaakt wordt door deze leeftijdscategorie. In een interactief programma van twee lesuren praten de hoofdconducteurs samen met de jongeren over de gevolgen van agressie en groepsgedrag in de stationshal, op het perron en in de trein. Het programma bestaat uit een rollenspel, het eigen verhaal van de hoofdconducteurs en de film "Moondog". De voorlichtingsbijeenkomsten zijn gepland op 14-15 oktober (Prinsentuin College) en 19-20-23-25-26 november (Markland College).

Na de bijeenkomsten zal de politie regelmatig controles uitvoeren op en rondom het NS-station. De jongeren worden in eerste instantie gewaarschuwd voor hun onverantwoord gedrag, daarna zal de politie repressief optreden.