Vrije Universiteit Amsterdam

Persbericht
05-10-2009

Vierde Desmond Tutu-hoogleraar houdt zijn oratie
Door meten beter weten

In zijn oratie gaat Chris Elbers `op zoek naar de juiste maat' bij het onderzoek in ontwikkelingslanden. Zulke maten, zoals statistieken over armoede en ongelijkheid, zijn belangrijk voor het formuleren van beleid en het aanbrengen van prioriteiten, maar ook voor het volgen van ontwikkelingen. Elbers houdt als vierde Desmond Tutu- hoogleraar op 14 oktober zijn oratie.

De millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties zijn een goed voorbeeld van de belangrijke rol die een duidelijke maatstaf kan spelen: met de millenniumdoelstellingen hebben landen zich verplicht voor het jaar 2015 humanitaire en sociaaleconomische doelstellingen voor de wereld te bereiken. Een groot deel van die doelstellingen heeft een ondubbelzinnige kwantitatieve formulering.

Elbers benadrukt dat de juiste maat een grondige theoretische en empirische fundering dient te hebben. Hij zet zich echter af tegen de neiging van sommige economen om op basis van louter theoretische overwegingen conclusies te trekken die belangrijke beleidsrelevantie hebben: empirisch onderzoek kan niet worden overgeslagen. In zijn oratie worden enige voorbeelden besproken uit delen van de ontwikkelingseconomie waarin Elbers zelf actief is. Daarbij komt de ongelijke verdeling van welvaart in Zuid-Afrika ter sprake, in het bijzonder het etnische profiel achter die ongelijkheid en de relatie tussen ongelijkheid en persoonlijke veiligheid. Dit voorbeeld laat zien dat de resultaten van empirisch onderzoek ten opzichte van theoretisch onderzoek aanzienlijke meerwaarde kunnen hebben. Tot slot blikt Elbers vooruit op de samenwerking met collega-economen in Zuid-Afrika.

De Desmond Tutu leerstoel `Jeugd, Sport en Verzoening' werd in 2007 ingesteld ter gelegenheid van een bezoek van Aartsbisschop Desmond Tutu aan de Vrije Universiteit. De VU eert met deze leerstoel Desmond Tutu's levenslange en geweldloze inzet voor een rechtvaardiger (wereld)samenleving.