Minister Van der Hoeven zit IEA Ministersbijeenkomst in Parijs voor

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken zal de komende tweejaarlijkse ministersbijeenkomst van het International Energy Agency (IEA) op 14 en 15 oktober a.s. in Parijs voorzitten. Zij doet dit op uitnodiging van IEA-directeur Tanaka. Het is voor het eerst dat ministers van de 28 bij het IEA aangesloten landen bijeenkomen samen met de energieministers van Rusland, China en India.

De ministersbijeenkomst Responding to Energy Challenges in Partnership wordt gezien als een belangrijke opmaat naar de klimaatconferentie in Kopenhagen en heeft als thema's de voorzieningszekerheid en de klimaatverandering. Daarbij zullen vooruitlopend op de later verschijnende World Energy Outlook van het IEA, de belangrijkste gegevens hieruit worden gepresenteerd, waaronder de lange termijn vooruitzichten en de klimaatbeleid scenario's. Ook de invloed van de financiële en economische wereldcrisis op energie-investeringen komt aan de orde. Een ander belangrijk thema is de markttransparantie. Met betrekking tot de klimaatverandering gaat het om thema's als ontwikkelingen in de wereld op het gebied van afvang en opslag van CO2 en hoe succesvol samen te werken op het gebied van klimaatverandering om Kopenhagen tot een succes te maken.

Noot voor redacties (

RVD Mediafeed