Rijksuniversiteit Groningen

Executive functioning and ecological validity in fMRI, neuropsychological assessment, and rehabilitation

Datum: 14 oktober 2009

Promotie: mw. K.F. Lamberts, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Executive functioning and ecological validity in fMRI, neuropsychological assessment, and rehabilitation

Promotor(s): prof.dr. W.H. Brouwer, prof.dr. J.H.A. de Keyser

Faculteit: Medische Wetenschappen

fMRI lijkt bruikbaar bij revalidatie na beroerte

Door een beroerte kunnen executieve functies ernstig beschadigd raken. Dit zijn hersenfuncties die aansturing en uitvoering van gedrag controleren en reguleren. Uit het promotieonderzoek van Kirsten Lamberts blijkt dat functionele magnetische resonantie imaging (fMRI) in de toekomst wellicht waardevol kan zijn bij de ontwikkeling van neuropsychologische revalidatiebehandelingen.

Uit Lamberts' onderzoek blijkt dat executieve functies in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt wel degelijk te behandelen zijn en dat reorganisatieprocessen in het brein daar hoogstwaarschijnlijk een rol bij spelen. De promovenda ontwikkelde een goed werkende executieve functietest voor gebruik in fMRI, evalueerde een nieuwe neuropsychologische test voor executieve functies en een nieuw neuropsychologisch behandelprotocol en bestudeerde de reorganisatieprocessen in het brein na deze neuropsychologische behandeling.

Hoewel klinische toepassing van fMRI in neuropsychologische revalidatie nog ver weg lijkt, laten de onderzoeksresultaten zien dat het mogelijk wel oplossingen kan genereren en behandelingen gericht op executieve functiestoornissen verder kan verbeteren. Hiertoe is het belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek en klinische praktijk niet te veel van elkaar vervreemden, waarschuwt Lamberts.

Kirsten Lamberts (Groningen, 1975) studeerde psychologie te Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling neurologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen de onderzoeksschool BCN. Lamberts werkt inmiddels als klinisch psycholoog in opleiding in het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Laatst gewijzigd: 02 oktober 2009 10:21