Rijksuniversiteit Groningen

The biology of ADAMs in renal disease

Datum: 14 oktober 2009

Promotie: W.B.W.H. Melenhorst, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: The biology of ADAMs in renal disease

Promotor(s): prof.dr. H. van Goor

Faculteit: Medische Wetenschappen

Nader inzicht in werking nieren en ontstaan nierziekten

Tienduizenden Nederlanders hebben nieren die niet goed werken door een aangeboren afwijking, een ontsteking, een nierbeschadiging, of als gevolg van hoge bloeddruk of diabetes. Sommige nieraandoeningen genezen of kunnen met succes worden behandeld. Andere nierziekten kunnen nog niet goed worden behandeld.

Wynand Melenhorst verrichtte fundamenteel onderzoek naar de invloed van de genen ADAM17 en ADAM19 op de werking van de nieren en het ontstaan van nierziekten. Deze genen hebben als belangrijkste functie "protein ectodomain shedding": het losknippen van celmembraangebonden groeifactoren. Doordat de knipfunctie van ADAMs de beschikbaarheid van groeifactoren voor hun receptoren moduleert, spelen ADAMs een belangrijke rol in receptorgestuurd celgedrag. Op deze manier kunnen ADAM17 en ADAM19 het ontstaan van ziekten beïnvloeden.

Uit zijn onderzoek blijkt dat ADAM17 en ADAM19 verhoogd tot expressie komen tijdens humane nierschade en dat de mate van ADAM expressie geassocieerd is met de mate van nierschade. Hoewel remming van ADAM17 een gunstig effect heeft op weefselontsteking, wordt er geen effect gezien op het ontstaan van weefselfibrose. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of ADAM-remming kan worden toegepast in behandeling van humane ziekten. Mogelijk kan dit leiden tot nieuwe behandelvormen bij nierziekten.

Wynand Melenhorst (Zwolle, 1983) studeerde geneeskunde in Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek op de afdeling pathologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool GUIDE. Het onderzoek werd mede gefinancierd door de De Cock Stichting en de Jan Dekker en Ludgardine Bouwman Stichting. Momenteel is Melenhorst in opleiding tot plastisch chirurg in de Isala Klinieken te Zwolle.

Laatst gewijzigd: 02 oktober 2009 10:24