Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Sportieve start âbrede school-âactiviteiten Gorecht (persbericht 055, 2009)

Wethouder Cor Drost (Onderwijs) geeft op woensdag 14 oktober tussen 8.45 en 9.00 uur het officiële startschot voor de âbrede school-âactiviteiten in het najaar van 2009. Hij doet dit samen met de leerlingen en ouders van de deelnemende basisscholen De Tweemaster, de Gerardus Majellaschool en peuterspeelzaal Ketelbinkie.

Een brede school is een samenwerkingsverband tussen scholen en andere partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Doel hiervan is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten en een goed voorzieningenniveau te realiseren. De breedte van een brede school wordt bepaald door het aantal samenwerkingsverbanden van de school in de wijk en/of regio. In Gorecht werkt de brede school bijvoorbeeld samen met de peuterspeelzaal, de GGD, het maatschappelijk werk, de bibliotheek, instellingen op het gebied van sport en cultuur en vrijwilligers.

Â

Â

Eén van de actiepunten die de brede school organiseert is een activiteitenprogramma voor leerlingen en ouders. Voorbeelden van activiteiten zijn snorkelen, duiken, streetdance, judo, bloemschikken, textielbewerken. Ook dit jaar krijgen leerlingen na de herfstvakantie weer de kans om hieraan deel te nemen.

Â

Een startsein met veel sport

Tussen 8.45 en 9.15 uur vindt de start plaats op de hoek van de Groen van Prinstererstraat met de Thorbeckelaan in Hoogezand, een plek centraal in de wijk Gorecht. Studenten van de afdeling Sport en Bewegen van het Alfa-College in Groningen verzorgen hierbij een demonstratie van een nieuwe sport: de Footchi of sportveer. Ook verzorgen zij een korte, sportieve, warming-up voor alle aanwezigen.

Â

Na de officiële start gaan de peuters en de leerlingen van groep 1 tot en met 4 naar De Tweemaster. De groepen 5 tot en met 8 gaan naar de Gerardus Majellaschool. Daar organiseren de drie studenten Kim Roukema, Lisa Amatkarijo en Michelle Wanga van het Alfa-College voor de ochtend een sport- en spelcircuit voor alle leerlingen van de brede school. In het kader van meer bewegen en gezond eten stelt groenten- en fruithandel Lubbers uit Hoogezand voor elke leerling twee stuks fruit beschikbaar.

Â

Na afloop krijgen de leerlingen een sportief presentje mee naar huis. Meer bewegen is gezond. Om die reden hoopt de gemeente dat ouders met hun kinderen veel plezier beleven aan dit sportieve presentje.