Universiteit Leiden

Islamadviseur Obama bij opening Leids islamcentrum

14 oktober gaat het Leiden University Centre for the Study of Islam and Society (LUCIS) van start met een conferentie over islam, wetenschap en beleid. Burgemeester Cohen presenteert zijn wetenschappelijke vragenlijstje. En Dalia Mogahed, islamadviseur van president Obama spreekt over `what a billion Muslims really think'.

Verantwoordelijkheid
Directeur van LUCIS is Léon Buskens, hoogleraar Recht en cultuur in islamitische samenlevingen. Buskens: `Er is het zogenoemde islamdebat. Er zijn aanzienlijke reële maatschappelijke problemen die door een aantal opiniemakers en politici in verband worden gebracht met de aanwezigheid van moslims en de islam. Wij hebben veel kennis in huis van de islam en van islamitische maatschappijen. Als Leidse onderzoekers willen we onze verantwoordelijkheid nemen en onze kennis aanbieden aan de Nederlandse maatschappij. Noem het valorisatie als je wilt.'


+ Conferentie "Islam, wetenschap en beleid"
+ LUCIS

Luisteren

Op hun openingsconferentie woensdag 14 oktober doen de Leidse islamwetenschappers dan ook twee dingen: ze presenteren hun onderzoek, maar eerst gaan ze goed luisteren. Naar de vragen en uitdagingen van Job Cohen, van Jaap de Hoop Scheffer, van Wendy Asbeek Brusse, directeur van de WRR. Filosoof Herman Philipse vormt de schakel tussen de beleidsmakers en de wetenschappers. Buskens: `Want tussen wetenschappelijke kennis en beleid zit een normatief moment. Hoe beoordeel je de kennis.'

Prof.dr. Léon Buskens, directeur van LUCIS

Van Bush tot Obama
Het middagprogramma is ingeruimd voor twee Amerikaanse islamspecialisten: John Esposito en Dalia Mogahed. De eerste is hoogleraar aan de Universiteit van Georgetown en hoofdredacteur van de Oxford Dictionary of Islam. Hij spreekt over de rol van de wetenschappelijke studie van de islamitische wereld in het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid `van Bush tot Obama'. Dalia Mogahed is directeur bij Gallup, het bekende bureau voor opinieonderzoek, en lid van de nieuwe interreligieuze adviesraad van president Obama, en fungeert als diens islamadviseur. Samen met Esposito schreef ze het boek Who speaks for Islam. What a billion Muslims really think. Daarvoor interviewden ze tienduizenden moslims uit meer dan 35 landen. Het boek is in het Nederlands vertaald onder de titel `Wie spreekt namens de islam?'

Sharia en gelijke rechten
Jan Michiel Otto, hoogleraar Recht en bestuur in ontwikkelingslanden en een van de wetenschappelijke trekkers van LUCIS hierover: `Ik kocht het boek op een vliegveld in Indonesië, en heb de hele vlucht naar huis gefascineerd zitten lezen. Esposito en Mogahed hebben geprobeerd echt systematisch te luisteren. En dat is ook een belangrijke taak van ons. Het boek is gebaseerd op kennis en systematische registratie, en laat zien hoe wetenschap kan bijdragen aan de openbare meningsvorming. Het is inhoudelijk zeer interessant. Na lezing constateerde ik dat de overgrote meerderheid van de moslims de sharia wil invoeren. En dat de overgrote meerderheid ook wil dat mannen en vrouwen gelijke rechten hebben, en bovendien democratie wil, en geen theocratie. Dat zet aan het denken.'

Omslag van Who speaks for Islam

Maatschappelijke behoefte
LUCIS heeft twee doelstellingen. Ten eerste is het een interdisciplinair en interfacultair kenniscentrum van de Universiteit Leiden op het terrein van islam en moslimsamenlevingen, dat met een financiële impuls van het College van Bestuur de samenwerking tussen Leidse wetenschappers gaat intensiveren en structureren. Daarnaast wil het nieuwe centrum voorzien in de toenemende maatschappelijke behoefte aan betrouwbare wetenschappelijke kennis over moslims en islam.

Zo interdisciplinair mogelijk

Buskens, zelf antropoloog en autoriteit op het gebied van het islamitische familierecht: `We willen zo interdisciplinair mogelijk zijn. De uitgangspositie is de empirische studie van de islam en moslims. Maar die benaderen we vanuit zoveel mogelijk wetenschappelijke hoeken. Want het gaat om uiterst diverse en complexe verschijnselen die qua tijd en plaats heel diverse vormen aannemen.'

Na afloop van de Salat op id al-Fitr in Larache, Marokko, juni 1985 (copyrightLéonBuskens)

Bibliotheken vol bronnen
De verschillende faculteiten en onderzoeksinstituten van de Leidse universiteit herbergen inderdaad een aanzienlijke expertise op het gebied van de islamitische wereld, van het prille begin van de religie tot de turbulente tijden van nu. Het Leidse onderzoek heeft een lange traditie, bibliotheken vol bronnen, en hedendaagse zwaartepunten op het gebied van Egypte, Marokko, Turkije, Iran, Zuidoost Azië en de islamitische diaspora in een wereldwijde context.

Islamitische popcultuur

Islamitische popcultuur, sociale bewegingen in Iran, Turkije en de EU, de compatibiliteit van de Sharia met de moderne rechtsstaat, de ontstaansgeschiedenis van de islam en het belang van het `oorsprongsverhaal' voor moslims van nu, islam in Europa en de VS: van het zijn allemaal onderwerpen die in Leiden bestudeerd worden.

De Rotterdamse Mevlanamoskee

Samenlevingen en minderheden
Zeer uiteenlopende disciplines, geworteld in de faculteiten Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid houden zich bezig met de studie van moslims en islam. Niet alleen de diverse taal- en cultuurgebieden zijn vertegenwoordigd, ook juristen, antropologen, (migratie-) historici en godsdienstwetenschappers zijn gespecialiseerd in de islam, islamitische samenlevingen en islamitische minderheden.

`Maar behalve het onderwerp hebben we ook gemeen dat we zelf ook nadrukkelijk reflecteren op de maatschappelijke bepaaldheid van onze eigen onderzoeksvragen', zegt Buskens. `We denken na over onze eigen plaats in het debat.'

De wetenschappelijke trekkers van LUCIS
Asef Bayat, hoogleraar Cultuur en samenleving van het moderne Midden-Oosten
Maurits Berger, hoogleraar Islam in de Westerse wereld Léon Buskens, hoogleraar Recht en cultuur in islamitische samenlevingen
Nico Kaptein, universitair hoofddocent Islamologie Jan Michiel Otto, hoogleraar Recht en bestuur in ontwikkelingslanden
Petra Sijpesteijn, hoogleraar Arabische taal en cultuur.

Links
Onderwijs in islam en islamitische samenlevingen

Personalia


+ Prof.dr. Léon Buskens benoemd tot hoogleraar Recht en cultuur in islamitische samenlevingen (30 september 2009)
+ Petra Sijpesteijn hoogleraar Arabische taal en cultuur (31 januari 2008)

+ Maurits Berger hoogleraar islam in westerse wereld (22 januari 2007)

Algemeen


+ `Er is nog zoveel materiaal niet bekeken' (13 november 2007)
+ Snouck Hurgronje: de islam als mensenwerk (13 februari 2007)
+ Het leven van moslims is meer dan de islam (19 april 2005)

Iran


+ Het andere Iran (boeken, 21 augustus 2009)
+ `Je moet Ahmadinejad niet onderschatten' (16 juni 2009)
+ Poëzie en de rechtvaardiging van geweld (15 april 2009)
+ 30 jaar Iraanse revolutie (10 februari 2009)

Indonesië
Islam in Indonesie nog steeds gematigd (1 juli 2008)

Islamitisch recht
Sharia en nationaal recht (26 februari 2006)

Islamitische theologie


+ Gehandicapte moslim tast perfectie van God niet aan (26 februari 2008)

+ Nieuwe opleiding: islamitische theologie (31 januari 2006)

Vroege islam


+ Arabisering is niet per se islamisering (6 april 2009)
+ Petra Sijpesteijn onderzoekt het ontstaan van de islamitische wereld (18 maart 2008)

Islam in Europa


+ Joods-islamitische paralellen (17 maart 2009)
+ `Reactie op islam is te sterk politiek-juridisch' (30 oktober 2008)

+ Rol van imam is vooral religieus (13 november 2007)
+ Bekeerlingen als wegbereiders voor een westerse islam (22 maart 2005)