Universiteit Leiden

Dalia Mogahed spreekt op LUCIS' openingsconferentie

Persbericht 5 oktober 2009

Dalia Mogahed, adviseur van Obama, spreekt op LUCIS' openingsconferentie 'Islam, wetenschap en beleid' 14 oktober 2009, Academiegebouw Universiteit Leiden, 09.00-17.30 uur

Mevr. Dalia Mogahed, senior analyst, voorzitter van het Gallup Center for Muslim Studies en lid van de nieuwe Interreligieuze adviesraad van president Obama, is een van de sprekers op de openingsconferentie van LUCIS, het Leiden University Centre for the Study of Islam and Society. Deze wordt op 14 oktober in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden gehouden.

Het LUCIS is een kenniscentrum van de Universiteit Leiden op het terrein van islam en moslimsamenlevingen en heeft als doel het Leidse onderwijs en onderzoek over de islam te bevorderen en een bijdrage te leveren aan maatschappelijk debat en beleidsvorming. In het LUCIS werken wetenschappers uit de faculteiten Geesteswetenschappen, Rechten en Sociale Wetenschappen samen. Hun expertise betreft vooral op het Midden-Oosten en Noord-Afrika, Indonesië, en het Westen. Betrokkenen bij LUCIS zijn Asef Bayat, hoogleraar Cultuur en samenleving van het moderne Midden-Oosten, Maurits Berger, hoogleraar Islam in de Westerse wereld, Léon Buskens, hoogleraar Recht en cultuur in islamitische samenlevingen, Nico Kaptein, universitair hoofddocent Islamologie, Jan Michiel Otto, hoogleraar Recht en bestuur in ontwikkelingslanden en Petra Sijpesteijn, hoogleraar Arabische taal en cultuur.

De openingsconferentie heeft als thema `Islam, wetenschap en beleid'. Alle sprekers belichten de verhouding tussen wetenschap, debat en beleid. Na de officiële opening van het LUCIS door rector magnificus prof. Paul van der Heijden formuleren mr. Job Cohen (burgemeester van Amsterdam), prof. Jaap de Hoop Scheffer (oud secretaris-generaal NAVO) en dr. Wendy Asbeek Brusse (voorzitter van de WRR) een aantal vragen over maatschappelijke kwesties rond islam en moslims. Deze vragen komen voort uit hun ervaringen in binnenlands en/of buitenlands beleid. Vijf LUCIS-wetenschappers gaan in op de vragen aan de hand van bondig geformuleerde stellingen. Aansluitend reflecteert prof. Herman Philipse kritisch op hetgeen besproken is.

`s Middags verzorgt prof. John Esposito (hoofdredacteur van de Oxford Dictionary of Islam, hoogleraar aan Georgetown University, VS) een lezing over de rol van de wetenschappelijke studie van de islamitische wereld in het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid van Bush tot Obama. Mevr. Dalia Mogahed, tenslotte, behandelt de implicaties van haar studie Who speaks for Islam? waarvoor ten behoeve van beleid wereldwijd de mening van moslims is gepeild.

Links
Informatie en programma
Over LUCIS